Toekomstige laadpaallocaties vastgelegd

Dit nieuwsbericht is verlopen.
1 december 2021, 10.08 uur

De komende jaren neemt het elektrisch rijden sterk toe. In Lansingerland bereiden we ons daarop voor en ondersteunen deze ontwikkeling. Om de behoefte aan laadpalen in beeld te brengen hebben we een prognosekaart voor 2025 laten maken. Met behulp van deze kaart maken we een inschatting hoeveel laadpalen er in 2025 per gebied nodig zijn. Voor al deze laadpalen leggen we nu de exacte locatie en te gebruiken parkeerplaatsen vast waar in de toekomst laadpalen voor elektrische auto’s kunnen komen. Dit doen we formeel met een verkeersbesluit, aan de hand van een plankaart.

Plankaart

Op de plankaart ziet u de tot en met 2025 geplande toekomstige laadpalen en ziet u ook bestaande laadpalen en de laadpalen die binnenkort worden geplaatst. U kunt inzoomen en schuiven op de kaart, zodat u de plekken meer gedetailleerd in beeld krijgt.  Toekomstige geplande laadpalen zijn groen en geel gekleurd.  Bestaande en binnenkort te realiseren palen zijn paars respectievelijk roze. Deze laatste kunnen niet meer worden aangepast. U kunt de plankaart vinden via www.lansingerland.nl/laadpalen.

Ter inzage

In juli 2021 is er een mogelijkheid geweest om te reageren op de voorgenomen locaties. Deze reacties, en onze reacties daarop, vindt u gebundeld op de website. We leggen een ontwerp voor een verzamelverkeersbesluit zes weken ter inzage, vanaf woensdag 1 december 2021. We publiceren dit ontwerp ook op www.lansingerland.nl/laadpalen. Met dit verkeersbesluit reserveren we (wettelijk gezien) alvast de parkeerplaatsen voor alle laadpaallocaties. U kunt over dit ontwerp een zienswijze indienen.

We verwerken deze zienswijzen in het definitieve verkeersbesluit. Als u een zienswijze heeft ingediend, kunt u tegen het definitieve besluit in beroep gaan. Meer informatie over hoe u een zienswijze indient en hoe u een beroep kunt indienen, vindt u in het ontwerp van het besluit en het latere definitieve besluit zelf.

Meer informatie

De locaties van de laadpalen hebben wij bepaald door onderzoek te doen naar de verwachte toekomstige behoefte aan laadpalen in de gemeente met behulp van een prognosekaart. Daarnaast hebben wij enkele criteria vastgelegd in beleidsregels, zoals loopafstanden en obstakelvrije ruimtes. Op de website vindt u hier meer informatie over.

Wanneer wordt een laadpaal geplaatst?

De openbare laadpalen zijn bedoeld voor elektrische auto’s die niet op privéterrein kunnen opladen. Deze laadpalen worden pas geplaatst nadat er een aanvraag door iemand uit de omgeving is ingediend. Zolang er nog geen laadpaal is, blijven de parkeerplaatsen beschikbaar voor iedereen. Na plaatsing van een laadpaal wordt in eerste instantie één parkeerplaats ingericht voor het opladen van elektrische auto’s. Pas als er voldoende gebruik wordt gemaakt van de laadpaal, wordt ook de tweede parkeerplaats bij de laadpaal daarvoor ingericht. In enkele gevallen kunnen er laadpalen worden geplaatst op plekken waar wij een grote behoefte zien of verwachten. Deze palen mogen wij zelf plaatsen. Ook in deze gevallen wordt meestal eerst 1 parkeerplek daarvoor ingericht.

Meer nieuws

Koningsdag 2024 in Lansingerland

Uitnodiging voor de 4 mei herdenkingen