Startnotitie voor de omgevingsplannen Lange Vaart en Merenweg

12 september 2023, 12.50 uur

Vanavond wordt de startnotitie voor de omgevingsplannen voor de Lange Vaart en Merenweg besproken in de Commissie Ruimte. Een belangrijke stap voor de bouw van woningen in Bleiswijk, waar vooral behoefte is aan gelijkvloerse woningen voor senioren en betaalbare woningen voor starters.

Lange Vaart en Merenweg maken onderdeel uit van de woningbouwopgave van Lansingerland tot 2030. Het college wil op korte termijn een start maken met de woningbouw op beide locaties, waarbij ook aandacht is voor de verkeerseffecten en de relatie met de N209. De eerste bouwfase aan de Merenweg is vooral gericht op senioren met en zonder zorgvraag wat op piekmomenten beperkte impact heeft op het verkeer.

Lange Vaart en Merenweg worden twee aangename woonwijken, met een juiste balans tussen bebouwing, ruimte, groen en water. Over de startnotitie heeft overleg plaatsgevonden met omwonenden, grondeigenaren en andere betrokken partijen.

Meer nieuws

Verkeerstellingen

Uitnodiging bewonersavond over veiligheid

Berkel Centrum bruist!