Stand van zaken gemeentelijke en langdurige opvang Oekraïners

Dit nieuwsbericht is verlopen.
20 oktober 2022, 11.10 uur

De tijdelijke gemeentelijke opvanglocatie Oekraïners (GOO) de Kulck, dit is het voormalige Rabobankpand in Bergschenhoek, wordt per 1 november gesloten. De opvanglocatie was een tijdelijke noodopvang voor 50 ontheemden Oekraïners. De laatste 14 bewoners worden elders ondergebracht. Het gebouw heeft voorzien in de opvang die nodig was, maar was helaas niet geschikt voor langdurig verblijf. De gemeente dankt alle inwoners en vrijwilligers voor de geboden hulp en alle goederen die ingezameld waren.

Langdurige opvang Oekraïne

De oorlog tussen Rusland en Oekraïne laat zich niet voorspellen. De opvang van Oekraïners, die hun land moesten ontvluchten, was in de eerste instantie gericht op tijdelijke opvang. De nood was hoog en er moest snel opvang gerealiseerd worden. Ook Lansingerland bood direct opvang. Zowel bij particulieren die hart en huis openstelden, als in een opvanglocatie (De Kulck). Al snel werd duidelijk dat opvang voor de langere termijn gerealiseerd moest worden. Langere termijn in de zin van ‘jaren’. Voor de zomer startte in de veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond de “pilot Langdurige Opvang Oekraïne”. Twee gemeenten gaven hier invulling aan: Lansingerland en Vlaardingen.

Lansingerland gaat langdurige opvang realiseren aan de Sporthoeklaan in Bergschenhoek. Hier komen 132 flexwoningen voor 150 Oekraïners én 78 mensen die met spoed een huis zoeken. Flexwoningen zijn namelijk ook heel geschikt voor bijvoorbeeld een gescheiden ouder met kind of een jongere die niet langer thuis kan blijven wonen. Op 18 oktober heeft het college van B&W ingestemd met het aangepaste stedenbouwkundig plan. (zie afbeelding) De planning is: eerste kwartaal 2023 de woningen plaatsen en tweede kwartaal 2023 de eerste bewoners welkom heten. De flexwoningen komen bovenop het reguliere woningaantal. Gemeente Lansingerland werkt voor de Sporthoeklaan samen met woningcorporatie 3B Wonen.

U vindt op onze website de laatste stand van zaken.

Meer nieuws

Uw zorgverzekering voor minder geld

Genomineerden Vrijwilligersprijs 2023