Rijksbijdrage nodig voor snelle realisatie van ruim 2600 woningen in Lansingerland

26 november 2020, 13.59 uur

Lansingerland vraagt om bijdrage aan het Rijk van 11,6 miljoen voor betaalbare en versnelde woningbouw. Met de realisatie van de woningbouwlocatie Wilderszijde van ongeveer 2.600 woningen levert de gemeente Lansingerland een significante bijdrage aan de duurzame verstedelijking van de Randstad. Voor de economische slagkracht, leefbaarheid en werkgelegenheid van de regio is het ontzettend belangrijk dat Wilderszijde in aanmerking komt voor de rijksregeling. Door de krachten tussen steden en nabij gelegen gemeenten nog beter te benutten, wordt de economische concurrentiepositie van de regio verstevigd. Lansingerland heeft hierbij een sleutelrol: het heeft een verbindende rol in de Zuidelijke Randstad. En heeft ook snelle verbindingen naar steden als Utrecht en Amsterdam. De bouw van woningen in Wilderszijde is daarbij een belangrijke schakel.

Wilderszijde bouwt voor de nationale woningopgave

Het mooie van Wilderszijde is dat deze centraal gelegen locatie snel kan worden bebouwd. In Wilderszijde wordt een hoogwaardig woon- en leefmilieu gecreëerd; waar het goed wonen, werken en recreëren is. Om de benodigde voordelen voor realisatie van Wilderszijde te behalen hebben we de hulp van het Rijk hard nodig. “Wilderszijde is klaar voor de start, want we hebben in het verleden al gesloopt, gesaneerd en deels al voorbelast. Als gemeente leveren we graag onze bijdrage, maar hebben daarvoor wel de steun vanuit Den Haag nodig. Zonder bijdrage moet er gezocht worden naar andere financieringsbronnen en dat vertraagt het proces.” benadrukt wethouder Jan-Willem van den Beukel bij het indienen van de aanvraag voor de tweede tranche.

In februari 2021 wordt bekend welke aanvragen in de tweede tranche van de woningbouwimpuls van het ministerie van Binnenlandse Zaken worden gehonoreerd.