Resultaten onderzoek naar parkeerbeleid

Dit nieuwsbericht is verlopen.
10 mei 2023, 13.22 uur

In februari 2023 is er een onderzoek uitgevoerd over het parkeerbeleid in Lansingerland. Het onderzoek ging over de ervaringen, van bedrijven en inwoners, over het parkeren van de auto en fiets in de gemeente. De resultaten van dit onderzoek worden meegenomen in de nieuwe versie van het parkeerbeleid en de parkeernormen.

Wat gebeurt er met de uitkomsten?

Vorig jaar januari is de Mobiliteitsvisie 2040 door de gemeenteraad vastgesteld. In deze visie beschrijft de gemeente haar ambities, maar geeft daarin nog niet aan welke acties daarvoor nodig zijn. De acties worden op dit moment verder uitgewerkt in een mobiliteitsplan met een uitvoeringsagenda voor de komende 5 tot 10 jaar. Eén van de acties is het herzien van het parkeerbeleid en de parkeernormen voor de auto en fiets. De uitkomsten van deze peiling helpt de gemeente hierbij.

Een korte samenvatting van de resultaten

Uit de peiling blijkt onder andere dat de helft van de inwoners wel eens parkeerproblemen ervaart in de buurt van hun woning. Inwoners ervaren voornamelijk dat er te weinig parkeerplaatsen zijn op de openbare weg. Eén derde van de inwoners geeft aan dat het aanleggen van extra parkeerplaatsen de parkeerproblemen kunnen oplossen.

Ook in de winkelcentra worden parkeerproblemen ervaren. Op de vraag hoe inwoners denken dat deze problemen het best kunnen worden opgelost, antwoordt circa één derde van de inwoners dat er extra parkeerplaatsen aangelegd moeten worden. Ook vindt een derde deel van de inwoners dat de mogelijkheden om fietsen veilig te stallen uitgebreid moeten worden. De helft van de inwoners zegt zelf te kunnen bijdragen aan de parkeerproblemen door drukke piekmomenten te mijden of vaker op de fiets naar het centrum te gaan.

Resultaten

Wilt u de hele rapportages lezen? U vindt hier de rapportage van de inwoners en hier de rapportage van de bedrijven.

Als u ook heeft mee gedaan aan het onderzoek, willen we u daarvoor bedanken!

Meer nieuws

Uw zorgverzekering voor minder geld

Genomineerden Vrijwilligersprijs 2023