Nieuwe verbindingsweg tussen Molenweg en het bedrijvenpark Oudeland in gebruik

21 juli 2022, 11:48 uur

De gemeente Lansingerland heeft in overleg met omwonenden en ondernemers een oplossing gevonden voor de verkeersoverlast op de Zuidersingel. Deze week gaat een nieuwe verbindingsweg open die moet zorgen voor minder vrachtverkeer en drukte op de Zuidersingel en een betere ontsluiting voor de bedrijven aan de Molenweg.

Tussen de Molenweg en het bedrijvenpark Oudeland gaat vanaf donderdag 21 juli een nieuwe verbindingsweg in gebruik. Het gaat om het verlengde van de Zeppelinstraat. Door deze verbinding kunnen bewoners en bedrijven van de Molenweg sneller naar de N471 rijden. Hierdoor worden de reistijden korter. Ook wordt daarmee de verkeersdrukte van de Zuidersingel en Rodenrijseweg verminderd en verbetert de verkeersveiligheid.

In 2019 hebben bewoners van de Zuidersingel en enkele bedrijven bij de gemeente melding gemaakt van verkeersonveilige situaties. Het ging daarbij om de hoge snelheid van het autoverkeer en de hoeveel vrachtverkeer.

Gemeente Lansingerland heeft de verkeersonveilige situatie onderzocht. Wij spraken daarbij met meerdere bewoners en bedrijven van de Zuidersingel en de Molenweg. De snelheden en het vrachtverkeer werden als probleem ervaren in relatie tot het smalle wegprofiel en de nabijheid van de woningen. Om de overlast op te lossen is besloten om een nieuwe autoverbinding aan te leggen tussen de Molenweg en bedrijventerrein Oudeland. Dit is de meest optimale, verkeersveilige en structurele oplossing. Deze verbinding biedt een alternatieve route voor vrachtverkeer richting de N471. Daardoor komt er minder vrachtverkeer over de Zuidersingel. De maatregel lost de overlast van vrachtverkeer effectief op.

Meer nieuws

Wees goed voorbereid op de hitte

Geef inbrekers geen kans in de zomer

Wees zuinig met water