Nieuwe noodopvang voor vluchtelingen in Bergschenhoek

Dit nieuwsbericht is verlopen.
6 juli 2023, 09.56 uur

Het college van B&W heeft op 23 mei besloten een noodopvangvoorziening te realiseren voor vluchtelingen die in afwachting zijn van hun asielaanvraag. Ook de gemeenteraad heeft hier op 29 juni een positief besluit over genomen. Deze opvangvoorziening komt achter het gemeentehuis, op het veld aan de Tobias Asserlaan in Bergschenhoek. Lansingerland gaat hier in eerste instantie maximaal 200 vluchtelingen opvangen.

Het college van burgemeester en wethouder mag zelf een besluit nemen over noodopvang en mag daarvoor een locatie aanwijzen. De gemeenteraad heeft in haar vergadering van 29 juni gesproken over de benodigde financiën en de randvoorwaarden voor de opvang. Zo worden er maximaal 200 vluchtelingen opgevangen op deze locatie, krijgt de locatie een duur van 1 tot 3 jaar, worden lokale maatschappelijke organisaties betrokken en gaat er na de zomer een participatieproces van start. Mocht de zogenaamde landelijke ‘Spreidingswet’ van kracht worden dan is de verwachting dat Lansingerland in totaal circa 300 vluchtelingen zal moeten opvangen. Op deze locatie zou dit mogelijk zijn.

Locatie voldoet aan randvoorwaarden

De aangewezen locatie, die bestemd is voor tijdelijke voorzieningen, voldoet aan belangrijke randvoorwaarden die eerder door de gemeenteraad zijn genoemd voor de opvang van vluchtelingen: kleinschalig en in de buurt van maatschappelijke voorzieningen. Hier kan de opvang snel worden gerealiseerd omdat de gemeente eigenaar is van de grond en er op dit moment nog niets gebouwd is. Ook de huidige crisis-noodopvang, de Tobias, voor 50 vluchtelingen, bevindt zich in de buurt van deze locatie. Als de nieuwe opvangvoorziening gereed is, sluit de Tobias haar deuren. Het COA gaat het beheer verzorgen van de nieuwe opvanglocatie.

Burgerparticipatie

De gemeente vindt het belangrijk om betrokkenen te informeren over de opvang van vluchtelingen. De afgelopen tijd is er al overleg geweest met de omwonenden en de projectontwikkelaars van de woningbouwlocatie Wilderszijde. Nu er op 29 juni een definitief besluit is genomen door de gemeenteraad worden de samenwerkingspartners en andere belanghebbenden geïnformeerd en betrokken bij de verdere invulling van de noodopvanglocatie.

Spreidingswet en de opgave voor gemeenten

Het COA (Centraal Orgaan opvang asielzoekers) dat verantwoordelijk is voor de opvang van vluchtelingen kan de grote toestroom van vluchtelingen nauwelijks aan. Daarom moeten er in Nederland op korte termijn verschillende soorten opvanglocaties gerealiseerd worden. Als de landelijke Spreidingswet van kracht wordt kan het Rijk gemeenten verplichten tot het opvangen van vluchtelingen. Gemeenten krijgen hiermee een structurele opdracht voor de opvang van vluchtelingen.

Soorten opvanglocaties

Opvanglocaties zijn er in verschillende vormen; crisis-noodopvang (6-12 maanden), noodopvang (1 tot 3 jaar) en structurele opvanglocaties (AZC’s). De opvang op nood- en structurele locaties wordt georganiseerd en beheerd door het COA. Crisis-noodopvanglocaties worden georganiseerd en beheerd door de veiligheidsregio’s (zoals de Tobias in Bergschenhoek). Deze crisis-noodopvanglocaties mogen tijdelijk wat langer open blijven, maar bieden geen structurele oplossing voor de lange termijn. Het is daarom belangrijk om voor een langere termijn voldoende opvangcapaciteit te creëren. De nieuwe opvanglocatie is een noodopvanglocaties voor 1 tot 3 jaar.

Vergaderingen over vluchtelingenopvang terugkijken?

Beeldvormende avond 1 februari: Toelichting Spreidingswet
Beeldvormende avond 11 april: Uitleg over opgave vluchtelingenopvang (opvang asielzoekers)
Commissievergadering 11 mei: De commissie sprak over vier alternatieve locatie
Commissievergadering 8 juni: De commissie sprak over de randvoorwaarden
Raadsvergadering 29 juni: De gemeenteraad nam een definitief besluit over de vluchtelingenopvang

Meer nieuws

Uw zorgverzekering voor minder geld

Genomineerden Vrijwilligersprijs 2023