Lansingerland slagvaardig door met Wilderszijde en ontwerpbestemmingsplan ter inzage

8 juli 2021, 16:47 uur

Wilderszijde, wijk van de toekomst met minimaal 2.600 woningen, komt weer een stap dichterbij. Na unanieme steun van de gemeenteraad voor het voorstel van het college om het Masterplan te herijken heeft het college besloten het ontwerpbestemmingsplan in procedure te brengen. Daarbij heeft de gemeenteraad besloten om 25% van de woningen te realiseren in het sociale segment en daarnaast 15% betaalbare woningen en 10% van de woningen tot de grens waarvoor de Nationale Hypotheek Garantie geldt. Als de gemeenteraad nog dit jaar het bestemmingsplan vaststelt, kan aan het einde van het jaar 2022 of begin 2023 worden gestart met de realisatie en bouw van de eerste woningen.

Wethouder Jan-Willem van den Beukel: “Ons doel is dat deze wijk van de toekomst er zo snel mogelijk komt. Het is daarbij ontzettend belangrijk invulling te geven aan de grote behoefte aan (betaalbare) woningen, maar tegelijkertijd ook aan de vastgestelde kwalitatieve ambities voor Wilderszijde.”

Waar vind ik het ontwerpbestemmingsplan?

Het Ontwerpbestemmingsplan Wilderszijde ligt vanaf dinsdag 17 augustus 2021 tot en met 27 september 2021 ter inzage. Belangstellenden en belanghebbenden kunnen in die periode formeel reageren. Het Ontwerpbestemmingsplan Wilderszijde wordt samen met o.a. de milieueffectrapportage, het Landschaps- en Stedenbouwkundig Plan (beeldkwaliteitsplan) en de Beleidsregels parkeren, duurzaamheid en natuurinclusief bouwen in Wilderszijde, gepubliceerd op de website van Ruimtelijke Plannen.

Online informatiebijeenkomst Ontwerpbestemmingsplan

Om u nader te informeren over het ontwerpbestemmingsplan houden we een online informatiebijeenkomst (webinar) op dinsdag 31 augustus 2021 van 20:00 tot 21:30 uur. Vanaf 17 augustus vindt u op de website van de gemeente meer informatie over dit webinar.