Lansingerland ontwikkelt circulair ambachtscentrum

10 februari 2023, 11:47 uur

Op 12 januari jl. is bij Stichting Stunt het startschot gegeven voor de ontwikkeling van een circulair ambachtscentrum in Lansingerland. In een circulair ambachtscentrum werken verschillende partijen samen aan méér hergebruik en minder afval. Bijvoorbeeld door het repareren van kapotte apparaten of het maken van producten van restmateriaal. Daarnaast biedt een circulair ambachtscentrum werk aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Voor de uitvoering van het project ontving de gemeente subsidie van de rijksoverheid.

Samenwerken aan duurzame projecten

Het circulair ambachtscentrum Lansingerland is een samenwerkingsverband tussen gemeente Lansingerland, kringloopwinkel Rataplan, afvalverwerker Renewi, Repair Café Lansingerland, Houtbank Lansingerland, werk- en leercentrum Poortwerk, Stichting Stunt, Melanchthon Scholengemeenschap en Wolfert Lyceum. In 2023 gaan de projectpartners samen aan de slag met het opstarten van circulaire pilotprojecten. Zo wordt er op korte termijn toegewerkt naar een circulair ambachtscentrum in netwerkvorm, parallel aan de ontwikkeling van het nieuwe afvalbrengstation.

Workshop voor inwoners

De gemeente Lansingerland vindt het belangrijk om ook inwoners bij het circulair ambachtscentrum te betrekken. Daarvoor worden in de loop van 2023 workshops georganiseerd waarbij inwoners zelf aan de slag kunnen gaan met restmaterialen en om in gesprek te gaan over de ontwikkeling van het circulair ambachtscentrum.

Doelen: circulair én sociaal

Het doel van het circulair ambachtscentrum is te werken aan minder afval door afgedankte spullen een tweede leven te geven, reparatie te stimuleren en restmaterialen te gebruiken in nieuwe producten. In de praktijk betekent dit het creëren van extra ruimte voor inzameling, sortering en transport van uiteenlopende materiaalstromen én het realiseren van werkplaatsruimte voor reparatie- en opknapwerkzaamheden. In deze werkplaatsen wordt ook werkgelegenheid gecreëerd voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Daarnaast is er nauwe samenwerking met het onderwijs, de jongere generatie is immers de toekomstige gebruiker van het circulair ambachtscentrum.