Informatiepresentatie klimaatadaptief Lansingerland

Dit nieuwsbericht is verlopen.
3 maart 2022, 08:46 uur

Wilt u zich laten informeren over hoe we samen aan de slag gaan om Lansingerland beter bestand te maken tegen de gevolgen van het extremer wordende weer? Kom dan naar de digitale presentatie op woensdag 9 maart van 20.00 tot 21.00 uur. We laten graag zien wat er speelt in de gemeente op het gebied van klimaatadaptatie, wat dit voor u betekent en hoe we onze gemeente samen klimaatbestendig kunnen inrichten.

Waarom deze presentatie?

In 2017 is het deltaplan ruimtelijke adaptatie (DPRA) gelanceerd. Hierin zijn zeven ambities opgenomen om de ruimtelijke adaptatie te versnellen. De eerste stappen in de DPRA aanpak hebben we als Lansingerland inmiddels genomen. Zo hebben we een stresstest gemaakt, waaruit blijkt dat verschillende plekken in Lansingerland kwetsbaar zijn voor wateroverlast, hittestress en/of droogte. In 2019 en 2020 hebben we klimaatdialogen over deze kwetsbaarheden gevoerd. De uitkomsten van de dialogen en de stresstest zijn de basis voor onze ruimtelijke adaptatiestrategie die in 2021 is vastgesteld. De doelstelling binnen deze strategie luidt “in 2050 een klimaatproof Lansingerland”. De komende maanden gaan we aan de slag om te bepalen wat nodig is om deze doelstelling te behalen en stellen we en uitvoeringsagenda op. We nemen u graag mee in dit proces!

Programma

  • Opening en welkom
  • Klimaatverandering, klimaatadaptatie en andere opgaven
  • Aanpak Lansingerland tot nu toe en de komende jaren
  • Interactief: hoe kunt u bijdragen aan klimaatadaptatie?
  • Ruimte voor vragen en afronding

U hoeft zich van te voren niet aan te melden. U kunt op woensdag 9 maart om 20.00 uur aansluiten via deze Teamsvergadering.