Hoe gaat het met de volwassenen in Lansingerland?

Dit nieuwsbericht is verlopen.
6 juli 2023, 11.01 uur

De Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen is een landelijk onderzoek naar de gezondheid, het welzijn en de leefgewoonten onder Nederlandse inwoners van 18 jaar en ouder. GGD’en voeren dit onderzoek elke vier jaar uit. Het afgelopen onderzoek vond nu eerder plaats, in het najaar van 2022, om mogelijke gevolgen te onderzoeken van de coronapandemie. In Lansingerland vulden 716 volwassenen de vragenlijst in.

Wat valt op in Lansingerland?

Afname ervaren gezondheid

Zowel volwassenen als ouderen oordelen positiever over hun gezondheid dan gemiddeld in Nederland. Ook zijn volwassenen in Lansingerland positiever over hun gezondheid dan in de regio. Echter, zien we dat beide groepen minder positief over hun gezondheid oordelen dan in 2020. Vooral mensen die moeite hebben om financieel rond te komen, geven aan dat hun gezondheid is verslechterd.

Een deel van de inwoners ondervindt nog lichamelijke en psychische klachten door corona

Acht procent van de volwassenen in Lansingerland is langer dan 3 maanden geleden besmet geweest met het coronavirus en geeft aan daar nu nog klachten van te hebben.

Helft van de inwoners te zwaar, obesitas lager dan gemiddeld

De helft van de volwassenen tot 65 jaar in Lansingerland is te zwaar. Het aandeel volwassenen tot 65 jaar met obesitas is lager dan onder hun leeftijdsgenoten in de regio (13% versus 18%). Voor 65-plussers is dit aandeel zowel lager in de regio als in Nederland (12% versus 19% en 17%).

Volwassenen sporten vaker, ouderen bewegen en sporten vaker

In Lansingerland sporten volwassenen tot 65 jaar vaker dan gemiddeld in de regio en Nederland. 65-plussers voldoen vaker aan de beweegnorm dan gemiddeld in de regio en in Nederland. Ook sporten doen ze vaker dan leeftijdsgenoten in de regio.

Meer inwoners voldoen aan richtlijn voor alcohol, aandeel rokers lager dan gemiddeld

Zowel volwassenen als 65-plussers voldoen vaker aan de richtlijn dan hun leeftijdsgenoten in de regio (40% versus 47% en 50% versus 55%). Eén op de tien inwoners rookt tabak, dit is vergelijkbaar met 2020. Volwassenen en ouderen roken beiden minder dan gemiddeld in Nederland (12% en 6% versus 19% en 9%). Volwassenen doen dit ook minder dan gemiddeld in de regio (18%).

Mentale gezondheid gunstiger dan gemiddeld

In Lansingerland is de mentale gezondheid gunstiger dan gemiddeld in de regio en Nederland. Ongeveer één op de zes inwoners heeft lichte tot ernstige psychische klachten (16%). Dit is lager dan gemiddeld in de regio en Nederland. Eén op de twintig 65-plussers heeft een hoog risico op een angststoornis of depressie. Dit is lager dan het regionale en landelijke gemiddelde.

Veerkracht volwassenen hoger dan gemiddeld

Ongeveer één op de vijf inwoners ervaart (zeer) vaak stress. De helft van de volwassenen heeft een hoge veerkracht. Dit is hoger dan gemiddeld in de regio en Nederland.

Eenzaamheid bij volwassenen lager dan gemiddeld

Eenzaamheid komt in Lansingerland onder de volwassenen minder vaak voor dan gemiddeld in de regio en in Nederland. De omvang van emotionele eenzaamheid laat in Lansingerland een daling zien. In de regio is er juist een toename te zien.

Mantelzorgers zijn vaker (zwaar) belast

Het aandeel 65-plussers dat mantelzorgers is, is lager dan gemiddeld, maar het aandeel dat belast is, is hoger dan gemiddeld. In Lansingerland zien we een toename zichtbaar in overbelaste mantelzorgers, maar deze is net niet significant.

Meer volwassenen hebben moeite met rondkomen

Het aandeel volwassen inwoners dat moeite heeft met rondkomen is lager dan in de regio en Nederland. Inwoners van 18 t/m 64 jaar hebben vaker dan bij de voorgaande meting moeite met rondkomen. Dit aandeel nam toe van 7% in 2020 tot 14% in 2022.

Het gehele onderzoeksrapport Hoe gaat het met de volwassenen in Lansingerland (PDF, 3 MB) kunt u hier teruglezen.

De gemeente is voornemens om eind 2023 een vitaliteitsakkoord te sluiten op het gebied van sport en gezondheidspreventie. We nemen daarin de resultaten van de Gezondheidsmonitor mee.

Meer nieuws

Uw zorgverzekering voor minder geld

Genomineerden Vrijwilligersprijs 2023