Gladheidsbestrijding in de gemeente

Dit nieuwsbericht is verlopen.
30 november 2022, 10.10 uur

De gemeente is dag en nacht paraat om gladheid te bestrijden als de winter toeslaat. We zetten ons in om de belangrijkste wegen en fietspaden in Lansingerland begaanbaar te houden. We kunnen niet overal strooien. Op onze strooiroutekaart kunt u precies op welke wegen en fietspaden wij strooien.

Na een strooiactie kunnen de wegen nog glad zijn. Het zout moet bijvoorbeeld ingereden worden. En bij sommige weersomstandigheden werkt het zout minder goed. Let dus altijd goed op als u de weg opgaat bij gladheid. Pas uw snelheid en rijgedrag aan de omstandigheden aan.

Paaltjes verwijderen

Alle palen binnen de hoofdfietsroute zijn verwijderd. De palen worden verwijderd voor de veiligheid van fietsers bij bijzondere omstandigheden. Maar ook zodat het strooien ongehinderd uitgevoerd kan worden. Vanzelfsprekend blijven voet- en fietspaden verboden voor motorvoertuigen. De politie moet op onjuist gedrag handhaven. Na het gladheidsseizoen (april/mei) worden de paaltjes weer teruggeplaatst.

Waarom niet de paal alleen verwijderen bij een inzet?

De paal laten staan en alleen maar verwijderen als de strooier er langs moet is geen optie. In het kader van veiligheid is het niet gewenst dat de chauffeur tijdens het strooien zijn/haar voertuig verlaat. De weersomstandigheden zijn veelal (zeer) slecht. Ook kan de paal vastgevroren zijn waardoor de strooier zijn route niet kan vervolgen. In de meeste gevallen is het door ruimtegebrek voor de strooier onmogelijk om te keren. Niet strooien is in de meeste gevallen ook geen optie, omdat het veelal een doorgaande hoofdfietsroute betreft.

Borden hier wordt niet gestrooid

Door nieuwe richtlijnen voor strooivoertuigen, zijn de voertuigen groter en zwaarder uitgerust. De fietspaden met een bord zijn te smal of technisch niet geschikt om met de zware strooivoertuigen te bewerken. We willen hiermee de weggebruikers waarschuwen, zodat zij hierop kunnen anticiperen. Bij deze locaties zijn altijd alternatieve routes in de buurt die wel worden gestrooid en begaanbaar zijn, bekijk hiervoor onze strooiroutekaart op de website en plan uw route.

Lees meer informatie op de pagina Gladheidsbestrijding.