Gemeente Lansingerland slagvaardig verder met Wilderszijde

10 mei 2021, 14:23 uur

Het college van Lansingerland hecht groot belang aan het zo snel als verantwoord mogelijk realiseren van Wilderszijde. Door de bouw van Wilderszijde wil het college een significante bijdrage leveren aan de versnelling van (betaalbare) woningbouw voor de inwoners van Lansingerland en van de regio. Met Wilderszijde worden circa 2.600 woningen toegevoegd aan de woningvoorraad.

Voorkeursscenario

Het college is met de gemeenteraad in gesprek over de alternatieve scenario’s voor de ontwikkeling van Wilderszijde. Het voorkeursscenario houdt in het huidige plan zoveel als mogelijk financieel te optimaliseren met behoud van kwaliteit. “Ons doel is dat de wijk van de toekomst er komt, het is ontzettend belangrijk om zoveel mogelijk aan te sluiten op de woningmarktbehoefte en bij de vastgestelde kwalitatieve ambities. “We willen hier bouwen voor de kapper en de timmerman die hier hun eerste huis gaan huren of kopen, voor ouderen die gelijkvloers willen gaan wonen en hun te grote woonhuis achterlaten, en natuurlijk voor gezinnen. Het wordt een groene wijk, gasloos, goed bereikbaar en met volop aandacht voor ontmoeting: dorps wonen dus, midden in de Randstad. Wij hebben er alle vertrouwen in dat we hier een prachtige wijk gaan realiseren.” aldus wethouder Jan-Willem van den Beukel.

De belangrijkste herijking binnen de kaders en hoofdstructuur zoals vastgelegd in het Masterplan betreffen het woningbouwprogramma en het groenprogramma. We verlagen weliswaar het percentage betaalbare woningen (naar 40%) en bereikbare woningen (met 5%) naar totaal 45%, maar bouwen alsnog minimaal 1.170 betaalbare en bereikbare woningen: een gigantische en hoognodige impuls voor de woningvoorraad in de segmenten die juist in Lansingerland tekorten laten zien. Verder wordt het groen geoptimaliseerd en aangepast van ca. 31% naar minimaal 27%. Hiermee is Wilderszijde nog steeds klimaatadaptiever dan omliggende locaties.

Vervolgstappen

Uitgangspunt is om het nieuwe Bestemmingsplan in december van dit jaar door de raad vast te laten stellen. Dat is inclusief vaststelling van de grondexploitatie en beeldkwaliteitsplan (Landschaps- en Stedenbouwkundig plan). In mei 2021 neemt het college een definitief voorgenomen besluit over het vervolgscenario, waarna op 8 juni dit besluit in de Commissie Ruimte op de agenda staat, en op 24 juni in de gemeenteraad. 

Meer nieuws

Ondernemersloket voor duurzame dilemma’s

Genomineerden Vrijwilligersprijs 2021