Betere balans in Bleiswijkse Zoom

Dit nieuwsbericht is verlopen.
27 januari 2021, 16.45 uur

De Bleiswijkse Zoom is een geliefd water- en groengebied langs de Rotte. Het Hoogheemraadschap Schieland en de Krimpenerwaard, Recreatieschap Rottemeren en gemeente Lansingerland werken samen aan de verbetering van de waterkwaliteit in dit recreatiegebied. Met verschillende maatregelen zorgen we voor een goede balans in wat er groeit en bloeit in en om de plas.

De werkzaamheden zijn in volle gang. Het baggeren van de plas is klaar, er zijn natuurvriendelijke oevers aangelegd en op dit moment wordt er gewerkt aan een omleiding voor het water uit de Rotte. De volgende stap als maatregel tegen blauwalg in de Bleiswijkse Zoom is Phoslock. Dit is klei met lanthaan (een scheikundige stof) dat fosfaat bindt en vastlegt in de bodem. Door weinig fosfaat (de voedingstof voor blauwalgen) krijgen de algen minder kans om te groeien. Vooraf, tijdens en na het gedoseerd toepassen van Phoslock wordt het lanthaangehalte in de plas regelmatig gemeten en geanalyseerd door een externe partij.

Webinar op 4 februari

Meer weten over deze aanpak? Volg dan donderdagavond 4 februari het webinar ‘Phoslock als maatregel tegen blauwalg in de Bleiswijkse Zoom’. Aanmelden kan tot 2 februari door een e-mail te sturen naar: info@hhsk.nl. Over mogelijke toepassing van Phoslock in de Kralingse Plas volgt in maart een aparte informatiesessie in samenwerking met de gemeente Rotterdam.