Beschikbare standplaats voor snijbloemen op weekmarkt Berkel en Rodenrijs

Dit nieuwsbericht is verlopen.
3 mei 2021, 14:23 uur

Elke woensdag van 08.00 uur tot 17.00 uur vindt er in het centrum van Berkel en Rodenrijs de weekmarkt plaats. De markt bestaat uit verschillende kramen en verkoopwagens.

Wij hebben op dit moment een standplaats beschikbaar in de volgende branche:

  • Snijbloemen

Verkoopt u snijbloemen en bent u geïnteresseerd in een plek op onze weekmarkt? Vul dan het inschrijfformulier standplaats weekmarkt in vóór 17 mei 2021 in. Als u artikelen verkoopt die niet binnen de branche vallen, komt u niet in aanmerking voor deze standplaats.

Voor het toekennen van de vergunning wordt het selectiestelsel gehanteerd. Burgemeester en wethouders winnen advies in bij de aangewezen selectiecommissie en kennen punten toe aan de hand van de volgende criteria:

  1. Het assortiment is een gewenste toevoeging aan het marktassortiment (40 punten).
  2. De uitstraling van de verkoopwagen of de uitstraling van de kraam (20 punten).
  3. Het marktverleden van de gegadigde en de indruk die hij maakt (20 punten).
  4. Is er bij de kandidaat sprake van maatschappelijk verantwoord ondernemen (20 punten).

Kandidaten komen in aanmerking in de volgorde van het aantal toegekende punten. De kandidaat met het meeste aantal punten mag twee maal op proefdraaien op de weekmarkt. Hierna wordt er een besluit genomen over het toekennen van de vergunning. De vergunninghouder dient persoonlijk op de standplaats aanwezig te zijn en mag zich doen bijstaan.

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag bent u altijd leges verschuldigd, ook als de standplaatsvergunning niet aan u wordt toegewezen.