Aanslag lokale belastingen in uw (digitale) brievenbus

Dit nieuwsbericht is verlopen.
23 februari 2021, 09:00 uur

In februari verstuurt Samenwerkingsverband Vastgoedinformatie Heffing en Waardebepaling (SVHW) namens gemeente Lansingerland en waterschap Hollandse Delta de jaarlijkse lokale belastingaanslagen via MijnOverheid en per post. Op het aanslagbiljet vindt u ook de beschikking van de WOZ-waarde van uw woning of bedrijfspand. SVHW stelt namelijk voor gemeente Lansingerland ook de hoogte van de WOZ-waarde vast.

Twijfelt u aan de juistheid van de WOZ-waarde?

Maak dan (kosteloos) een afspraak met één van de taxateurs van SVHW via website van SVHW. Ga op de website naar ‘Bespreken WOZ-waarde’ kies ‘woning’ of ‘niet-woning’ en vul het formulier verder in. Of bel naar telefoonnummer (0186) 577 222 of (0800) 020 08 73.

Als blijkt dat de WOZ-waarde onjuist is vastgesteld, passen zij deze graag voor u aan. SVHW wil net als u dat de WOZ-waarde klopt.

U kunt ook gratis bezwaar maken

Dit kan via de website van SVHW  of schriftelijk. In het bezwaar geeft u aan waarom u het niet eens bent met de WOZ-waarde. U stuurt ook direct bewijsstukken mee. Uw bezwaarschrift moet binnen 6 weken na dagtekening van de aanslag bij SVHW binnen zijn.

Hulp nodig bij het maken van bezwaar?

Kijk voor meer informatie op de website van SVHW of vraag een bezwaarformulier aan.

Corona kan effect op WOZ-waarden van niet-woningen hebben

Veel branches zijn hard getroffen door de gevolgen van de Corona-pandemie. Deze gevolgen blijken op de meeste WOZ-waarden van niet-woningen geen invloed te hebben. Daar waar de WOZ-waarde een relatie heeft met de omzet en bij gebouwen met een maatschappelijke functie, kan er wèl sprake zijn van waardevermindering door de Corona-pandemie. SVHW heeft hier al een correctie toegepast. Kijk voor meer informatie op de website van de SVHW.

SVHW versoepelt betaling voor ondernemers en ZZP-ers

SVHW geeft ondernemers en ZZP-ers die in 2021 een aanslag lokale belastingen hebben ontvangen, meer ruimte om te betalen. Op deze manier hoopt SVHW enige financiële verlichting te creëren, aangezien de omzet van velen vanwege de Coronacrisis onder druk staat.

Allereerst is het mogelijk om in termijnen te betalen via automatische incasso. Afhankelijk van de afgiftedatum van de machtiging incasseert SVHW in acht tot tien maanden. Daarnaast kunnen ondernemers en ZZP-ers uitstel van betaling aanvragen tot 1 oktober 2021. Zij moeten dit dan wel voor 31 mei 2021 aanvragen.

Ondernemers en ZZP-ers kunnen dit snel en makkelijk regelen via de website van SVHW. Daar vinden zij ook meer informatie. Het is ook mogelijk om telefonisch automatische incasso of uitstel aan te vragen via (0186) 577 222 of (0800) 020 08 73.

Hoe komt uw WOZ-waarde tot stand?

Jaarlijks analyseert en vergelijkt SVHW de marktgegevens van verkochte woningen. Deze gegevens komen terecht in een geautomatiseerd taxatiemodel, dat de WOZ-waarde bepaalt. De taxateurs van SVHW controleren deze waarde en stellen deze definitief vast. Op uw taxatieverslag, dat u kunt inzien via de website van SVHW, staan de verkochte woningen die bij de vergelijking gebruikt zijn.

SVHW mag alleen de WOZ-beschikking versturen, wanneer de uitvoering op orde is. Daarom houdt de Waarderingskamer als onafhankelijke overheidsorganisatie toezicht op de uitvoering van de Wet Waardering Onroerende Zaken (WOZ). De Waarderingskamer beoordeelde de uitvoering van SVHW met ‘goed’.