« Terug naar overzicht

De heer J.P.M. Burger benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

Afgelopen woensdag werd de heer Johan Burger uit Bleiswijk, benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. De heer Burger ontving deze onderscheiding voor de lange duur en de regionale impact waarin zijn verschillende activiteiten plaatsvonden. De heer Burger legde zich als een pionier toe op het thema verduurzaming en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Hij was als ondernemer en oprichter van een adviesbureau voor o.m. bodemonderzoek; Kuiper & Burger Advies- en Ingenieursbureau BV, het huidige ATKB, jarenlang actief binnen de politiek zowel op lokaal, regionaal en landelijk niveau voor het CDA. Daarnaast was hij actief voor de ondernemersvereniging, de kerk, de Rotary, de volleybalclub en een museum in Zoetermeer kregen een groot deel van zijn beperkte vrije tijd.

De hoeveelheid ondersteuning bij het dossier tonen vanuit zijn netwerk aan dat hij een zeer maatschappelijk betrokken persoon is in alles waarvoor hij zich inspande. Voor onze maatschappij een man van de samenleving. Of dat zijn onderneming (Bureau voor bodem, water en ecologie) en medewerkers betrof, zijn politieke partij of zijn doel om een duurzamere samenleving neer te zetten voor de generaties na hem. Alle zaken waar hij zich aan verbond kregen zijn volle aandacht.

Via vrijwilligerswerk uitte zich dat in een rol rondom het functioneren van waterschappen, maar binnen de onderneming kreeg dat gestalte in projecten ter vermindering van gebruik van papier, gescheiden  afvalinzameling, vermindering van CO2 uitstoot en inzet van vriendelijker en milieubewustere materialen. Een bijzonder voorzitterschap was dat van het Netwerk Groene Bureaus. In een periode van 6 jaar heeft hij tijd noch moeite gespaard om hier een solide brancheorganisatie van te maken met een aantal belangrijke initiatieven ten bate van de samenleving als gevolg.

Digitale uitreiking

Burgemeester Pieter van de Stadt reikte hem digitaal de Koninklijke onderscheiding uit. In verband met de verscherpte maatregelen was de burgemeester niet fysiek aanwezig, maar sprak burgemeester Pieter van de Stadt via een videoverbinding tot de heer Burger en was het aan zijn vrouw de eer om hem zijn Ridderorde uit naam van Zijne Majesteit de Koning op te spelden.