Hulp voor ouders, kinderen en jongeren dichtbij!

Dit nieuwsbericht is verlopen.
8 oktober 2020, 15:27 uur

Bij de huisartsenpraktijken in het Gezondheidscentrum Berkel en Rodenrijs en Het Gouden Hart zijn vanaf oktober de eerste Praktijkondersteuners GGZ Jeugd (ook wel POH Jeugd) gestart. Dit zijn gediplomeerde psychologen of orthopedagogen gespecialiseerd op het gebied kind en jeugd. Ze helpen ouders en kinderen bij vragen over opvoeden en opgroeien. De gemeente maakt de inzet van deze praktijkondersteuners financieel mogelijk.

Angstig, verdrietig of onzeker zijn om wat voor reden dan ook. Het kan iedereen overkomen, ook kinderen en jongeren. Helaas gaat het niet altijd vanzelf over en soms zijn er niet direct oplossingen voor. Praten met ouders, vrienden of een leraar helpt misschien een beetje, maar is niet altijd genoeg. In zo’n geval kan hulp van een Praktijkondersteuner Jeugd bij de huisartsenpraktijk uitkomst bieden.

Huisartsen Claudia Bijen en Eefje Louwers vertellen: “In onze praktijken zien en spreken we veel ouders, kinderen en jongeren. Zij lopen soms vast om diverse redenen. Er kunnen problemen thuis zijn of er is sprake van gedrag waarover zorgen zijn. Met onze Praktijkondersteuners Jeugd kunnen we hen als praktijk sneller passende ondersteuning bieden. Zij onderzoeken de problemen en kennen de wegen voor een oplossing op maat. Dat kan zijn door gesprekken, tips voor thuis en/of school of bepaalde oefeningen die zij zelf kunnen doen. Soms is het noodzakelijk om, in overleg met ons, specialistische hulp in te schakelen. Op deze manier hopen we dat kinderen en jongeren weerbaarder worden en zich weer fijner en sterker voelen.” 

Wethouder Ankie van Tatenhove: “We zijn erg blij met de start van de eerste praktijkondersteuners Jeugd in Lansingerland. We zijn in gesprek met nog meer praktijken in de drie kernen. We hopen dat daar ook praktijkondersteuners aan de slag gaan. Als gemeente willen we dat ouders en jongeren goede hulp krijgen als dat nodig is. Aangezien de huisarts vaak al een belangrijke gesprekspartner is voor ouders en jongeren, is dit een mooie laagdrempelige manier om hen snel en dichtbij hulp te bieden. Zo hopen we te voorkomen dat jongeren en ouders onnodig lang op wachtlijsten voor jeugdhulp staan of van het kastje naar de muur gestuurd worden.”

Meer informatie?

U kunt bij uw huisartsenpraktijk informeren of zij werken met een Praktijkondersteuner Jeugd of dat wellicht op korte termijn gaan doen. Ook kunt u terecht bij het Team Jeugd van de gemeente via telefoon (010) 800 4004 of via mail teamjeugd@lansingerland.nl.  Daarnaast is er op alle scholen van Lansingerland een Jeugdcoach op School (JOS) werkzaam voor vragen en hulp op het gebied van opgroeien en opvoeden. Vraag ernaar op de school van uw kind. Kijk voor meer informatie op www.lansingerland.nl/teamjeugd.