« Terug naar overzicht

Resultaten peiling Vuurwerk in Lansingerland

Hoe denken inwoners over vuurwerk, vuurwerkoverlast en vuurwerkvrije zones? Om hier een beeld van te krijgen heeft de gemeente Lansingerland begin januari een peiling gedaan. Uit de peiling blijkt dat het onderwerp, net als landelijk en regionaal, ook leeft in Lansingerland.

Peiling

De peiling is 3758 keer ingevuld. Een meerderheid van de deelnemers (66%) geeft aan overlast te hebben ervaren. Daarentegen zijn er ook inwoners die genieten van het vuurwerk. Bij overlast werden vooral de harde knallen als oorzaak genoemd. Verder kwam overlast voor (huis)dieren en milieu naar voren. De harde knallen, gestunt met vuurwerk door jongeren en vuurwerkvandalisme geven een onveilig gevoel. Uit reacties komt naar voren dat meerdere inwoners voor strengere handhaving van de vuurwerkregels zijn dan wel voor een (gedeeltelijk) vuurwerkverbod. Er is behoefte aan zichtbare aanwezigheid van geüniformeerd toezicht in de periode voor én tijdens de jaarwisseling. Verder vindt 67% van de deelnemers dat de gemeente een centraal evenement zoals een vuurwerkshow zou moeten organiseren.

Wat doet de gemeente met de uitkomst van de peiling?

De uitkomst van de peiling is woensdagavond 22 januari besproken in een beeldvormende avond met de gemeenteraad. Ook werd tijdens deze avond de jaarwisseling 2019/2020 geëvalueerd. De gemeente had samen met partners zoals politie en brandweer ingezet op vuurwerkvrije zones in de centrumgebieden, een Meldpunt vuurwerkoverlast en voorlichting op scholen. De uitkomsten van deze avond gebruikt de gemeente voor het nog te ontwikkelen beleid voor de komende jaarwisselingen. Hierbij worden ook de landelijke en regionale ontwikkelingen rondom vuurwerk in ogenschouw genomen. In de raadsvergadering van 30 januari a.s. spreekt de gemeenteraad hier verder over.

Rapportage peiling Vuurwerk in Lansingerland