« Terug naar overzicht

Extra advies aanpak bosbeheer en essentaksterfte

Dit nieuwsbericht is verlopen

Nu de werkzaamheden van het reguliere onderhoud en het kappen van zieke essen in de Rottemeren in uitvoering zijn, wordt zichtbaar dat de ingrepen een groot effect hebben op de beleving van het gebied. Hierdoor zijn bij bewoners en raadsleden vragen ontstaan of het verwijderen van zoveel bomen wel noodzakelijk is. Het dagelijks bestuur van het Recreatieschap Rottemeren heeft er daarom voor gekozen om Wageningen University & Research (WUR) extra advies te vragen over de aanpak van het bosbeheer en de essentaksterfte. Er is voor de WUR gekozen, omdat daar de meest actuele kennis over bosecologie, bosbeheer en essentaksterfte beschikbaar is.

Onderzoek essen aan de Merenweg

Het recreatieschap heeft onlangs al aan een bureau de opdracht gegeven om de essen aan de Merenweg te onderzoeken. Hierin moet duidelijk worden wat de mate van aantasting is door de essentaksterfte, wat het veiligheidsrisico is dat daarmee gepaard gaat en welke maatregelen nodig zijn om dit risico te beheersen. Ook geeft het bureau beheeradvies over de laan als landschappelijk element. Deze opdracht is in samenspraak met de actiegroep Stop de bomenkap Lansingerland tot stand gekomen.

Onderbouwd besluit

Uiterlijk half augustus zijn beide adviezen beschikbaar. Het bestuur van het schap neemt op basis hiervan een onderbouwd besluit over het vervolg van de boswerkzaamheden. De adviesrapporten worden gepubliceerd op de website van Staatsbosbeheer.

Verwijderen bomen op enkele locaties noodzakelijk

Onafhankelijk van beide adviezen is het verwijderen van een aantal bomen in 2019 noodzakelijk. Het gaat om noodkap van essen die door ernstige aantasting een acuut veiligheidsrisico vormen. Daarnaast moeten bomen in het Kooibos plaats maken voor watercompensatie vanwege de komst van de A16 Rotterdam. Het verwijderen van bomen in de Bleiswijkse Zoom is noodzakelijk vanwege het waterkwaliteitsproject dat daar uitgevoerd wordt.