Start campagne om taboe op schulden te doorbreken

Dit nieuwsbericht is verlopen.
28 mei 2019, 15.19 uur

Een echtscheiding, een ontslag of een maand huurachterstand; het kan het begin zijn van grote financiële problemen. Naar schatting 1,4 miljoen huishoudens in Nederland hebben problematische schulden of lopen een risico daarop. Mensen met schulden vragen vaak geen hulp of doen dit erg laat, vanwege schaamte of trots. Hierdoor kunnen de problemen zich opstapelen. Het kabinet wil dit schuldentaboe doorbreken en roept met de landelijke campagne ‘Kom uit je schuld’ op om geldzorgen bespreekbaar te maken.

In de campagne die deze week is gelanceerd staan ‘schuldenambassadeurs’ centraal die over hun schuldprobleem praten. Hun ‘coming out’ bleek de eerste stap op weg naar een oplossing. Met hun persoonlijke verhaal laten ze zien dat iedereen – jong, oud, rijk, arm – in de financiële problemen kan komen. Met de simpele vraag “Kom jij er uit?” kan het gesprek hierover worden geopend. Op www.komuitjeschuld.nl delen de schuldenambassadeurs hun ervaringen.

Tijdig signaleren financiële problemen

De campagne is onderdeel van de brede schuldenaanpak van het kabinet, een plan met veertig maatregelen gericht op het voorkomen en terugdringen van problematische schulden. Het tijdig signaleren van financiële problemen is daar een belangrijk onderdeel van. Als mensen toch schulden hebben, moeten zij snel en goed worden ondersteund, bijvoorbeeld door het eenvoudiger te maken om aan te kloppen bij de schuldhulpverlening. En door rekening te houden met de situatie van mensen met financiële problemen, zodat onnodige ophoping van schulden wordt voorkomen en mensen voldoende overhouden om van te leven.

Kijk op www.lansingerland.nl/hulpbijschulden hoe u in Lansingerland geholpen kunt worden bij financiële problemen. Heeft u vragen, schroom dan niet om contact met ons op te nemen via telefoonnummer 14 010.