Verwijderen groen Lage Bergse Bos voor A16

Dit nieuwsbericht is verlopen.
28 januari 2019, 13.26 uur

In opdracht van Rijkswaterstaat start bouwcombinatie De Groene Boog in februari 2019 met de aanleg van de A16 Rotterdam. Om de A16 Rotterdam te realiseren is het noodzakelijk om groen binnen de tracégrenzen te verwijderen. Dit wordt gefaseerd uitgevoerd. De eerste fase start vóór het broedseizoen van 2019 en duurt van begin februari tot half maart 2019 (op werkdagen tussen 07.00 – 19.00 uur). Op onderstaande tekening is het gebied aangegeven. Het Lage Bergse Bos is één van de locaties waar De Groene Boog start met het verwijderen van het groen. Na het broedseizoen van 2019 wordt het groen ook op andere locaties verwijderd.

Verkeersmaatregelen

Om de werkzaamheden veilig uit te voeren, worden er op vrijdag 1 februari hekken geplaatst rondom het werkterrein. Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden is het bos grotendeels toegankelijk voor het publiek. U kunt het bos doorkruisen door gebruik te maken van het Wezelpad en het Reeënpad. Een deel van het Fazantenpad en een aantal kleinere voetpaden is wel afgesloten. Op vrijdag 1 februari worden er verkeersborden geplaatst in het bos om aan te geven om welke paden het gaat.

Routes werkverkeer

Het werkverkeer maakt gebruik van de volgende wegen:

  • De Bergweg Zuid en Grindweg richting de Bosweg voor de noordzijde van het Lage Bergse bos.
  • De Rottebandreef naar de N209 voor de zuidzijde van het Lage Bergse bos.

De vrachtwagens die het hout afvoeren, maken ook gebruik van deze routes.

Meer informatie

Wilt u meer weten over de aanleg van de A16 Rotterdam, kijk dan op de website A16 Rotterdam of neem contact op met de Landelijke Informatielijn van Rijkswaterstaat via telefoonnummer 0800-8002.

Meer nieuws

Uw zorgverzekering voor minder geld

Genomineerden Vrijwilligersprijs 2023