2 juli 2020, 18:21

De raad ontvangt jaarlijks ter bespreking en vaststelling de jaarstukken van het college van B&W. Het college legt hiermee aan de raad over elk begrotingsjaar verantwoording af over het gevoerde bestuur. De jaarstukken worden in de raadsvergadering van 16 juli 2021 behandeld en vastgesteld. 

Lees meer
2 juli 2020, 15:56

Lansingerland Beweegt, gemeente Lansingerland en lokale sport- en cultuuraanbieders werken aan een leuk, leerzaam en uitdagend zomerprogramma voor de jeugd tot en met 18 jaar: Expeditie Lansingerland. Een expeditie langs de schatten die Lansingerland te bieden heeft op het gebied van sport en cultuur.

Lees meer
2 juli 2020, 15:51

Ben jij tussen de 12 en 25 jaar en woon je in Lansingerland? Wil je meepraten over hoe jouw toekomst eruit ziet in deze veranderende samenleving, met corona? Het Pubers in de spotlight-netwerk gaat hierover graag met jongeren in gesprek.

Lees meer
2 juli 2020, 14:51

Vanaf woensdag 1 juli zijn de regels voor het beoefenen van sport verder versoepeld. Dit houdt in dat we vanaf 1 juli weer overal kunnen sporten en dat we ook weer wedstrijden en competities mogen organiseren.

Lees meer
2 juli 2020, 14:30

Er wordt te hard gereden op de Hoekeindseweg in Bleiswijk, ter hoogte van de Lijsterlaan. Regelmatig ontstaan daardoor gevaarlijke situaties in het verkeer.

Lees meer
2 juli 2020, 14:21

Team A16 Rotterdam houdt dinsdagavond 7 juli (19.30 uur) een online informatiebijeenkomst over de nieuwbouw van de A16. De presentatie gaat vooral in op de werkzaamheden bij het Terbregseplein en het Terbregseveld.

Lees meer
2 juli 2020, 10:49

De handhavers van de gemeente zijn de afgelopen maanden vooral druk geweest met het handhaven op de noodverordening vanwege het coronavirus. Nu landelijke maatregelen versoepelen, ontstaat er weer meer ruimte om andere meldingen op te pakken, zoals meldingen over afvaldumpingen.

Lees meer
1 juli 2020, 14:23

De kermis is een jarenlange traditie in Lansingerland. Als de coronamaatregelen het toestaan, dan vindt volgend jaar de kermis weer plaats. Om een beeld te krijgen waar de behoeften liggen ten aanzien van een kermis willen wij u vragen om deel te nemen aan deze peiling. 

Lees meer
1 juli 2020, 11:48

Op donderdag 2 juli en vrijdag 3 juli overhandigt burgemeester Pieter van de Stadt persoonlijk de Koninklijke onderscheidingen aan onze inwoners, die eerder dit jaar te horen kregen dat zij een lintje verdienen.

Lees meer
1 juli 2020, 11:24

Wilt u een paspoort aanvragen, rijbewijs of een ander document? U bent op werkdagen van 12.00 tot 19.00 uur van harte welkom bij ons servicepunt in het gemeentehuis in Bergschenhoek. U kunt alleen op afspraak bij ons terecht. Er is op dit moment geen vrije inloop.

Lees meer
1 juli 2020, 10:27

Vanaf woensdag 1 juli 2020 geldt een nieuwe noodverordening in de regio Rotterdam-Rijnmond. Deze noodverordening vervangt de versie van 15 juni. Hiermee wordt regionaal invulling gegeven aan de landelijk bepaalde regels en versoepelingen. De noodverordening is nodig om te zorgen dat de maatregelen om het coronavirus te beperken ook gehandhaafd kunnen worden.

Lees meer
25 juni 2020, 10:47

Op woensdag 24 juni vertelden premier Mark Rutte en minister De Jonge op televisie over corona en de nieuwe regels. Het gaat om regels voor binnen en buiten per 1 juli 2020. De belangrijkste regels leggen we uit.

Lees meer
24 juni 2020, 13:14

In de waterspeeltuin aan de Gruttostraat in Bleiswijk is blauwalg geconstateerd. Er zijn waarschuwingsborden geplaatst en de waterkwaliteit wordt goed in de gaten gehouden. De gemeente Lansingerland laat op meerdere speellocaties met water metingen uitvoeren.

Lees meer
18 juni 2020, 14:01

Naar schatting hebben 1,4 miljoen huishoudens in Nederland problematische schulden of lopen het risico daarop. Mensen met schulden vinden het vaak lastig om hulp te zoeken of doen dit erg laat, vanwege schaamte of trots. Hierdoor kunnen de problemen zich opstapelen. Herkent u hier iets in en wilt u uw situatie veranderen? Trek dan tijdig aan de bel!

Lees meer
18 juni 2020, 13:34

Sinds kort staat op de website van de Rijksoverheid een dashboard coronavirus. Dit dashboard geeft informatie over de ontwikkeling van het coronavirus in Nederland.

Lees meer
18 juni 2020, 13:12

De Rotterdampas is weer verkrijgbaar. Door het coronavirus is de verkoop ervan aan het begin van het nieuwe Rotterdampasjaar in maart stilgelegd. Veel attracties moesten toen hun deuren sluiten. Nu de maatregelen zijn versoepeld is er weer veel mogelijk.

Lees meer
17 juni 2020, 10:57

De storingsdienst van de Lansingerlandse gemalen draait overuren sinds de coronacrisis is begonnen. In de 1135 gemalen wordt afval- en regenwater verzameld en afgevoerd, zodat het waterschap kan zorgen voor schoon water. Richard Kariem is adviseur riolering en gemalenbeheer bij de gemeente. Hij zorgt met zijn team dat de riolen en de gemalen goed functioneren.

Lees meer
12 juni 2020, 16:34

Vanaf maandag 15 juni geldt een nieuwe noodverordening in de regio Rotterdam-Rijnmond. Deze noodverordening vervangt de versie van 1 juni. Hiermee wordt regionaal invulling gegeven aan de landelijk bepaalde regels en versoepelingen. De noodverordening is nodig om te zorgen dat de maatregelen om het coronavirus te beperken ook gehandhaafd kunnen worden.

Lees meer
10 juni 2020, 15:00

De gemeente Lansingerland zet in de strijd tegen eikenprocessierupsen een nieuw natuurlijk wapen in: mezen. Om ervoor te zorgen dat de vogels deze beruchte beestjes opeten, plaatst de gemeente mezenkasten in de openbare ruimte. We doen dit op locaties waar vorig jaar veel last was van de eikenprocessierups, aan de Hoeksekade en de Landscheiding. Is de test succesvol, dan willen we het aantal mezenkasten volgend jaar uitbreiden.

Lees meer
10 juni 2020, 09:20

Sinds 1 juni zijn de maatregelen op het afvalbrengstation versoepeld. De wachttijden zijn afgenomen. Eerder stond er soms een wachtrij van 1.5 uur, nu is dat maximaal 25 minuten.

Lees meer
4 juni 2020, 09:08

Juist in deze tijd is het belangrijk om te blijven sporten en bewegen. Sporten is niet alleen goed voor de lichamelijke, maar ook voor de geestelijke gezondheid. Dat geldt voor iedereen, zeker ook voor kinderen! Er is nu een leuke actie waarmee de jeugd van Lansingerland gratis kennis kan maken met verschillende sporten in onze gemeente.

Lees meer
7 april 2020, 09:00

Alleen samen krijgen we corona onder controle. De afgelopen periode is ook in de gemeente Lansingerland het dagelijks leven drastisch veranderd. Wij wensen u heel veel sterkte in deze zware tijd. U kunt op ons rekenen. We doen er samen alles aan om weer op te bouwen wat nu onder druk staat.  

Lees meer