Wijkrenovatie Bloemenbuurt

In 2018 en 2019 hebben wij een inventarisatieronde gedaan in de Bloemenbuurt. Hierin zijn de bewoners benaderd om kansen en knelpunten aan te geven voor de renovatie van de wijk. Uiteraard hebben wij ondertussen niet stil gezeten.

De inventarisatiefase is afgerond. Hiervoor heeft de afgelopen tijd nog veel afstemming plaats gevonden met andere partijen, zoals Stedin, Dunea en Ziggo, die belangen hebben in de wijk. De technische uitwerking is opgedeeld in stappen. Deze stappen zijn nodig om slim om te gaan met andere werkzaamheden en overlast voor u als bewoners zo veel mogelijk te beperken.

Gepland staat dat aannemer Daallin BV uit Pijnacker start in week 25 (21 juni). Eerder stond dit gepland voor week 23 (7 juni), maar door een vertraging in de levering van grondstoffen, vindt de start twee weken later plaats.

Daallin BV start met werkzaamheden in de Gerberasingel. Dit is de locatie waar de schone leiding uitkomt in de sloot. Vanaf het kruispunt Anjerdreef en Chrysantenhof gaan twee ploegen tegelijk aan de slag, omdat de school dan gesloten is en daarmee de overlast beperkt wordt. Ook in de bouwvak wordt er doorgewerkt. Eerder hoopten we eind augustus klaar te zijn met de werkzaamheden rondom de school. Dit loopt momenteel minimaal twee weken vertraging op.

Aansluitend worden nog enkele, minder kritische delen aangepakt. Rond november verwachten we met deze werkzaamheden klaar te zijn.

De riolering moet vernieuwd en verbeterd worden. In de Bloemenbuurt ligt nu een zogenoemd gemengd stelsel. Dit moet vervangen worden door een gescheiden systeem. Dit is nodig om het schone regenwater dat op straat valt en het vuile rioolwater uit onder andere toilet en douche gescheiden af te voeren.

We starten hiermee op de Anjerdreef en rondom de scholen. Hiervoor heeft de gemeente een voorbereidingsopdracht verstrekt aan Ingenieursbureau Fagus Projectmanagement & Advies. Dit eerste gedeelte gaat in de zomer(vakantie) van 2021 uitgevoerd worden, zodat de overlast voor de scholen beperkt blijft. Aansluitend wordt de rest van de Bloemenbuurt gedaan.

Gepland staat dat de nieuwbouw van de scholen in het voorjaar van 2022 klaar zijn. Dan kan de herinrichting beginnen. Ook hierbij starten we met het gebied om de scholen. Dit ontwerp is in het kader van de bouw van de school al eerder met de bewoners afgestemd tijdens een inloopbijeenkomst, gehouden in december 2019. De rest van de wijk wordt nog nader ontworpen. Bewoners ontvangen hierover komend najaar meer informatie. Ook over de wijze van verdere participatie hierin en hoe we dit gaan doen in verband met COVID-19.

De Christelijke Basisschool Prins Willem-Alexander van Stichting Spectrum en Jenaplanschool De Kwakel van de Laurentius Stichting krijgen aan de Chrysantenhof in Berkel en Rodenrijs een nieuw schoolgebouw. Ook de buitenschoolse opvang Kwakelbinkie van Prokino en het peutercentrum Inkipinky van Stichting Kinderspeelzaal krijgen een nieuwe plek in het gebouw.

Wilt u op de hoogte blijven van de ontwikkeling van de nieuwbouw? Dan kunt u de BouwApp downloaden of scan de QR code.

Na het downloaden van de app kun je het project opzoeken door te zoeken op bijvoorbeeld Kwakel.

Heeft u vragen over de werkzaamheden aan de school? Dan kunt u contact opnemen met Natasha Mirchi, bereikbaar via 010-800 40 00.

Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden in de Bloemenbuurt, maakt aannemer Daallin BV gebruik van de app de BouwApp. Via deze app brengt de aannemer u direct op de hoogte van werkzaamheden en andere ontwikkelingen. Ook kunt u gemakkelijk contact met ons opnemen als u vragen of opmerkingen heeft.

U kunr de BouwApp downloaden in de App Store (iPhone) of Google Play Store (Android) of scan de QR code. Zoek in de app naar ‘Bloemenbuurt’, open het project en klik op ‘volgen’.

Aannemer Daallin BV

Heeft u een vraag over de uitvoering of over de rioleringswerkzaamheden? Dan kunt u deze stellen aan aannemer Daallin BV door een e-mail te sturen naar planning@daallin.nl. Zij beantwoorden uw vraag binnen 24 uur.

Ook komt langs de Anjerdreef ter hoogte van nummer 48 een bouwkeet te staan. Hier bent u tijdens de werkzaamheden elke donderdag van 14:30-15:30 uur welkom tijdens het inloopspreekuur.  Wilt u vanwege corona liever digitaal contact via Skype, Teams of Whatsapp, dan kan dat natuurlijk ook. U kunt dan via bovenstaand mailadres daartoe een verzoek doen. De aannemer hoopt dat ze u van een goed rioolstelsel kunnen voorzien met zo min mogelijk overlast.

Gemeente Lansingerland

Heeft u vragen over de renovatie van de Bloemenbuurt? Dan kunt u een mail sturen naar bloemenbuurt@lansingerland.nl of neem contact op via 010-800 40 00. Contactpersonen zijn Hubèr Hooftman (projectleider), André Slort (toezichthouder), Willem van der Lienden (directievoerder) of Laura Meems (projectmedewerker).