Wijkrenovatie Bloemenbuurt

In 2018 en 2019 hebben wij een inventarisatieronde gedaan in de Bloemenbuurt. Hierin zijn de bewoners benaderd om kansen en knelpunten aan te geven voor de renovatie van de wijk. Uiteraard hebben wij ondertussen niet stil gezeten.

Het eerste deel van de riolering in de wijk is vervangen. De gemeente werkt aan een contract voor de volgende fase. Deze fase gaat over het overige deel van de riolering en de herinrichting van de Bloemenbuurt.

Het inrichtingsplan (pdf, 4 MB) voor de wijk is gereed. De hele wijk krijgt nieuwe bestrating. Waar mogelijk komt er meer groen en meer parkeergelegenheid. Een deel van de riolering is in 2021-2022 vervangen. Waar dit nog niet gebeurd is wordt het nog gedaan.

Kunt u het PDF-bestand van het inrichtingsplan niet openen of heeft u een vraag? Stuur dan een mail naar bloemenbuurt@lansingerland.nl of neem contact op via 010 – 800 40 00.

In het vierde kwartaal 2022 gaat het werk buiten beginnen. Het is niet zo dat de hele wijk dan in één keer op de schop gaat. De aannemer (nog niet bekend welke dat wordt) bepaald de werkvolgorde. In 2024 zijn we klaar.

De Christelijke Basisschool Prins Willem-Alexander van Stichting Spectrum en Jenaplanschool De Kwakel van de Laurentius Stichting krijgen aan de Chrysantenhof in Berkel en Rodenrijs een nieuw schoolgebouw. Ook de buitenschoolse opvang Kwakelbinkie van Prokino en het peutercentrum Inkipinky van Stichting Kinderspeelzaal krijgen een nieuwe plek in het gebouw.

Wilt u op de hoogte blijven van de ontwikkeling van de nieuwbouw? Dan kunt u de BouwApp downloaden of scan de QR code.

Na het downloaden van de app kun je het project opzoeken door te zoeken op bijvoorbeeld Kwakel.

Heeft u vragen over de werkzaamheden aan de school? Dan kunt u contact opnemen met Lotte Vermeulen, bereikbaar via 010 – 800 40 00.

Stedin heeft aangegeven de kwaliteit van hun gasaansluitingen te onderzoeken. Hiervoor gaan ze bij een aantal woningen langs. Deze werkzaamheden staan los van het werk van de gemeente. Coördinatie verloopt via Stedin.

Heeft u vragen over de renovatie van de Bloemenbuurt? Dan kunt u een mail sturen naar bloemenbuurt@lansingerland.nl of neem contact op via 010 – 800 40 00. Contactpersonen zijn Hubèr Hooftman (projectleider), André Slort (toezichthouder), Willem van der Lienden (directievoerder) of Laura Meems (projectmedewerker).