Herinrichting Westersingel

Aan de noordkant van Berkel en Rodenrijs ligt de Westersingel. De inrichting vanaf de Boerhaavestraat tot aan de kruising met de Oudelandselaan gaat veranderen; het wordt een fietsstraat. Deze ingreep combineren we met de aanleg van nieuw asfalt en een nieuw voetpad. Ook vervangen we lantaarnpalen, kabels, leidingen en het riool.

Waar staan we?

De Westersingel wordt een fietsstraat. In een fietsstraat:

 • zijn fietsers de belangrijkste weggebruikers. Zij hebben vrijwel altijd voorrang.
 • zijn auto’s te gast en is er geen doorgaand autoverkeer. Dit verbetert de veiligheid voor fietsers.
 • is het asfalt rood, liggen de parkeervakken op de stoep en mogen auto’s maximaal 30 kilometer per uur.

Er zijn verschillende ontwerpen gemaakt voor de fietsstraat. Deze zijn besproken met de aanwonenden. Het resultaat is een door het college van B&W vastgesteld ontwerp.

Planning

De kabels en leidingen worden nu vervangen door de energie- en waterbedrijven. Zij verwachten in de zomer van 2024 klaar te zijn. Rond die tijd is ook de aannemer bekend die in opdracht van de gemeente de aanleg van het riool en de fietsstraat gaat uitvoeren. In die fase wordt ook de aanleg van het voetpad meegenomen en de nieuwe lantaarnpalen geplaatst. Deze aannemer zal een bewonersavond organiseren en de fasering toelichten.

De verwachting is dat de werkzaamheden aan de Westersingel in 2025 gereed zijn.

2024

September 2024

Start uitvoering

In september 2024 start de uitvoering voor het herinrichten van de Westersingel. Het gaat hierbij om de aanleg van het riool en de fietsstraat.

Zomer 2024

Bewonersavond

In de zomer van 2024 wordt er een bewonersavond georganiseerd door de aannemer. De datum en locatie zijn nog niet bekend. Zodra er meer informatie is plaatsen wij de informatie op deze pagina.

11 juni 2024

Gunning opdracht

Op 11 juni 2024 gunde de gemeente de opdracht voor de herinrichting Westersingel aan HT Infra.

De term gunning wordt gebruikt voor de laatste fase van een aanbesteding. De inschrijver die voldoet aan de inschrijvingsvereisten en/of criteria krijgt de opdracht gegund. Een ander woord voor gunning is opdrachtbevestiging.

April 2024

Start werkzaamheden energie- en waterbedrijven

In april 2024 is er gestart met het vervangen van de gasleiding en de waterleiding.

December 2023 – juni 2024

Aanbesteding aannemer

Tussen december 2023 en juni 2024 loopt er een aanbestedingsprocedure voor een aannemer.

Heeft u een vraag over de tijdlijn of over een van de bestanden? Dan kunt een mail sturen naar westersingel@lansingerland.nl.

Vraag en antwoord

We willen graag meer mensen op de fiets. We zoeken binnen de gemeente mogelijkheden om fietsen veiliger te maken. Een fietsstraat is een goede oplossing als er doorgaans meer fietsers rijden dan autoverkeer. De toegestane snelheid in fietsstraten is lager, dat verbetert de veiligheid op de Westersingel.

In een fietsstraat zijn auto’s te gast. Dat betekent dat het autoverkeer wordt beperkt door de inrichting en het karakter van de straat. Auto’s zijn wel toegestaan, maar aan bestuurders vragen we hun snelheid te minderen en ruimte te bieden aan fietsers.

Met de komst van de nieuwbouwwoningen komt er meer vuilwater. De huidige buis heeft een diameter van 200 mm en onvoldoende capaciteit om het toenemende afvalwater te verwerken en bovendien is de buis verouderd. Daarom leggen we een nieuw vuilwaterriool aan met een grotere diameter en leggen we gelijktijdig ook een nieuw hemelwater riool aan. Zo zijn we voorbereid op de toekomst en we slaan we twee vliegen in een klap.

Dat kan zeker! Hieronder vindt u de belangrijkste stukken. Kunt u een van de bestanden niet openen of heeft u hier een vraag over? Stuur dan een mail naar westersingel@lansingerland.nl.

Mist u iets? Stuur ons dan een mail op westersingel@lansingerland.nl.

Meerdere bewoners hebben ideeën aangedragen voor herinrichting van het parkeerterrein. Veel van de ideeën zijn verwerkt in het vastgestelde ontwerp. Het gaat om het maken van een keerlus, enkele parkeerplaatsen, een hondenuitlaatveld en misschien een speeltuin. Voor het aanleggen van een speeltuin moet er budget via de gemeenteraad geregeld worden. Het staat dus nog niet vast dat die er ook echt komt.

Er zijn diverse bedrijven aan het werk. Zij zijn verantwoordelijk voor hun deel van het werk.

Vragen aan de energie- en waterbedrijven stelt u rechtstreeks aan:

 • Contactgegevens Dunea
  De heer R. Straatman (Projectleider) via r.straatman@dunea.nl
  De heer C. Haket (Toezichthouder) kunt u benaderen met vragen over de uitvoering via telefoonnummer: 06 – 22 54 63 25
 • Contactgegevens Stedin
  Remco Meijer (BAM E&W, in opdracht van Stedin) kunt u bellen op 06 – 15 31 45 83. Of u stuurt een e-mail naar remco.meijer@bam.com of sander.van.son@bam.com.

Heeft u een vraag aan de gemeente? Neem dan contact op met het projectteam via (010) 800 40 00 of stuur een mail naar berkelcentrum@lansingerland.nl.

Heeft u opmerkingen over de bestaande buitenruimte? Maak een melding via Buiten Op Orde.

Contact

Als u vragen heeft kunt u contact opnemen met het projectteam Westersingel. U kunt het projectteam bereiken door een mail te sturen naar westersingel@lansingerland.nl of door te bellen naar 010 800 40 00.

Archief

Heeft u niet kunnen vinden wat u zocht? Kijk dan eens in ons webarchief.