Herinrichting Julianalaan – Hoeksekade

De Julianalaan en Hoeksekade in Bergschenhoek worden gerenoveerd. De inrichting van de openbare ruimte wordt vernieuwd. Onder de grond gebeurt ook veel. De riolering wordt aangepakt.

Waar staan we?

Begin 2024 is de gemeente gestart met aanvullende onderzoeken naar de kwaliteit en opbouw van de ondergrond van de Julianalaan en de Hoeksekade. Wij verzamelen alle mogelijke informatie , zodat er zoveel mogelijk bekend is voordat de uitvoering start. Inmiddels is uit onderzoek gebleken dat de bedachte aanleg van een nieuw hemelwaterriool onder de weg praktisch niet mogelijk is. Wij onderzoeken hoe wij verder kunnen op basis van dit gegeven.

De werkzaamheden aan de bestaande gemengde riolering kunnen gevolg hebben voor de hoogte van de grondwaterstand. De grondwaterstand kan invloed hebben op de bestaande bomen en hun wortels. Het is daarom belangrijk om dit van tevoren goed in beeld te hebben en eventuele aanvullende maatregelen te treffen om schade aan de bomen te voorkomen. De bestaande peilbuizen blijven daarom langer staan en waarschijnlijk zal een groter aantal peilbuizen bijgeplaatst worden.

2023 & 2022

13 december 2023

Bewonersbrief voortgang herinrichting

Op 13 december 2023 is er een bewonersbrief verzonden over de voortgang van de herinrichting Julianalaan – Hoeksekade. De werkzaamheden, de uit te voeren onderzoeken en de planning voor 2024 zijn in deze bewonersbrief samengevat.

15 april 2023

Informatiedag voor bewoners

Deze informatiedag is georganiseerd na vragen en op verzoek van de bewoners. De gemeente heeft de bewoners van de Julianalaan en de Hoeksekade laten zien op welke hoogte het voetpad wordt aangelegd in de nieuwe situatie.

5 april 2023

Bewonersbrief over informatiedag

Op 5 april 2023 is er een bewonersbrief verzonden over de aankomende informatiedag op 15 april 2023. Op die dag is de gemeente in de straat aanwezig om te laten zien op welke hoogte het voetpad wordt aangelegd in de nieuwe situatie. Ook is in deze bewonersbrief een aanpassing in de planning van het project opgenomen.

7 oktober 2022

Bewonersbrief planning werkzaamheden

Op 7 oktober 2022 is er een bewonersbrief verzonden met een update over de voorbereiding van de werkzaamheden.

Naar aanleiding van reacties van bewoners zijn een aantal alternatieven uitgezocht op het gepresenteerde ontwerp. Ook is in deze brief een update over de planning van de werkzaamheden gegeven.

Juni 2022

Reactie op opmerkingen en vragen tijdens de inloopavond

ProInfra en de gemeente Lansingerland hebben de reacties die gegeven zijn tijdens de inloopavond van maart 2021 verzameld. Deze nemen we mee naar het definitief ontwerp van de Julianalaan – Hoeksekade.

Iedereen die opmerkingen of vragen heeft gesteld tijdens de inloopavond, heeft per e-mail een inhoudelijke reactie gekregen.

23 maart 2022

Inloopavond Julianalaan

Op 23 maart 2022 vond er een inloopavond plaats voor de bewoners van de Julianalaan. Tijdens deze avond heeft de gemeente het voorlopig ontwerp aan de bewoners gepresenteerd.

Naast de presentatie en toelichting was er ook ruimte om eventuele vragen te stellen.

22 maart 2022

Inloopavond Hoeksekade

Op 22 maart 2022 vond er een inloopavond plaats voor de bewoners van de Hoeksekade. Tijdens deze avond heeft de gemeente het voorlopig ontwerp aan de bewoners gepresenteerd.

Naast de presentatie en toelichting was er ook ruimte om eventuele vragen te stellen.

7 maart 2022

Bewonersbrief uitnodiging inloopavonden

Op 7 maart 2022 is er een bewonersbrief verzonden met daarin een uitnodiging voor de inloopavonden op 22 en 23 maart 2022. Tijdens deze inloopavonden wordt het voorlopig ontwerp aan de bewoners gepresenteerd.

Heeft u vragen over de tijdlijn of een bestand? Dan kunt u een mail sturen naar JulianalaanHoeksekade@lansingerland.nl.

Meepraten?

De verzamelde informatie van de bewoners is gebruikt om te komen tot een definitief ontwerp voor de herinrichting Julianalaan – Hoeksekade. Heeft u een vraag of opmerking? Stuur dan een mail naar JulianalaanHoeksekade@lansingerland.nl.

Vraag en antwoord

U kunt vragen stellen door te mailen of door telefonisch contact op te nemen met Anton Snijders (projectleider) via (010) 800 40 00.

De verharding en riolering in de Julianalaan en Hoeksekade zijn aan vervanging toe. De inrichting van de openbare ruimte wordt vernieuwd. Onder de grond gebeurt ook veel. De bestaande riolering wordt aangepakt.

Per kwartaal staan de volgende werkzaamheden op de planning in 2024:

KwartaalWerkzaamheden
Eerste kwartaal 2024– Aanvullende onderzoeken
– Bodemonderzoek in de Julianalaan – Hoeksekade (in de rijbaan)
– Aanvullende proefsleuven op diverse locaties (voetpad en rijbaan)
Tweede kwartaal 2024– Opstellen van de benodigde omschrijvingen en tekeningen van de uit te voeren werkzaamheden door de aannemer (het bestek)
Derde / vierde kwartaal 2024– Selectie van de aannemer door de gemeente Lansingerland
Vierde kwartaal 2024 / eerste kwartaal 2025– Informatieavond met gemeente en aannemer
– Start werkzaamheden van de geselecteerde aannemer buiten

Via onderstaande knop kunt u het concept definitieve ontwerp bekijken. U heeft hiervoor Adobe Acrobat Reader nodig. Belangrijk: er kunnen nog wijzigingen in dit concept definitief ontwerp worden aangebracht vanwege de uitkomsten van onderzoeken die op dit moment uitgevoerd worden.

Kunt u het pdf bestand niet openen of heeft u een vraag over het concept definitieve ontwerp? Stuur dan een mail naar JulianalaanHoeksekade@lansingerland.nl.

In maart 2021 is er een enquête gehouden waarbij bewoners konden aangeven wat zij belangrijk vinden in de straat. Via onderstaande knop kunt u de resultaten terugvinden van de enquête.

Kunt u het pdf bestand niet openen of heeft u een vraag over de resultaten? Stuur dan een mail naar JulianalaanHoeksekade@lansingerland.nl.

De bewoners kennen de straten. Ook zijn zij de belangrijkste gebruikers. Daarom is aan de bewoners van de Julianalaan en Hoeksekade gevraagd om mee te doen en samen op te trekken met de gemeente in de voorbereiding (participatie). Met een enquête, webinar en informatiebijeenkomsten is de inbreng van de bewoners meegenomen bij het opstellen van het definitief ontwerp.

U kunt vragen stellen door te mailen naar JulianalaanHoeksekade@lansingerland.nl.

Contact

Als u vragen heeft kunt u contact opnemen met Anton Snijders (projectleider) van het projectteam. U kunt hem bereiken door een mail te sturen naar JulianalaanHoeksekade@lansingerland.nl of te bellen naar (010) 800 40 00.

Archief

Heeft u niet kunnen vinden wat u zocht? Kijk dan eens in ons webarchief.