Duurzame revitalisering Bomen- en Struikenbuurt

De Bomen- en Struikenbuurt is een wijk die grotendeels eind 60-er jaren van de vorige eeuw is gebouwd. Dit is te zien aan de inrichting van de wijk, de ouderdom van de materialen en de kwaliteit van de riolering. Wij zijn daarom gestart met de voorbereidingen van het duurzaam opknappen van de Bomen- en Struikenbuurt.

Waar staan we?

Wij zijn begonnen met de onderzoeksfase van het project. In deze fase brengen we de situatie in kaart, halen we de eerste input op, onderzoeken we alle uitgangspunten en selecteren wij een adviesbureau.

Om de situatie goed in kaart te brengen voeren we de komende maanden een aantal onderzoeken uit. Deze onderzoeken vinden plaats in de openbare ruimte. Een voorbeeld van de onderzoeken die we gaan doen zijn hoogtemeting, parkeertelling (ook in de avond/nacht), het graven van proefsleuven en het bestuderen van het grondwater.

Tweede helft 2026

Start uitvoering van de plannen

De werkzaamheden van de eerste realisatiefase vinden plaats in de tweede helft van 2026.

Eind 2024 / begin 2025

Presenteren van de plannen

We presenteren de plannen aan belangstellenden middels inloopavonden.

Medio 2024

Enquête

We sturen bewoners van de Bomen- en Struikenbuurt een enquête waarin we naar hun meningen en ideeën over de wijk vragen.

Januari 2024

Projectvoorbereiding

De gemeente start de projectvoorbereiding voor het opknappen van de Bomen- en struikenbuurt.

Heeft u vragen over de tijdlijn? Dan kunt u een mail sturen naar Bomenbuurt@lansingerland.nl of Struikenbuurt@lansingerland.nl.

Meepraten?

Bij het opknappen hebben we de kans om binnen de wijk wijzigingen aan te brengen in de inrichting. Het is voor ons belangrijk dat u tevreden bent met uw woonomgeving. Aan het eind van de eerste helft van 2024 ontvangt u een enquête waarin u uw mening en ideeën over de wijk kunt geven. Wilt u zaken graag veranderd zien in uw straat, of zijn er zaken die u graag wilt behouden? Laat dit aan ons weten. We proberen zoveel als mogelijk rekening te houden met uw wensen. Ook als u heel tevreden bent met uw woonomgeving, horen we dat natuurlijk graag. De ontvangen informatie gaan we meenemen in de uitwerking van de plannen.

De werkzaamheden van de eerste realisatiefase vinden plaats in de 2e helft van 2026.

  • Het aanbrengen van een gescheiden rioolstelsel;
  • Het vervangen van de wegverhardingen;
  • Het aanleggen van een eigen elektriciteitsnet voor de openbare verlichting;
  • Het opwaarderen van het bestaande groen;
  • Het aanbrengen van parkeervakken en het invoeren van parkeerverbod zones;
  • Aanpassingen aan de inrichting van de weg en overige openbare ruimtes ten behoeve van verkeersveiligheid en klimaat aanpassing.

Wilt u meer informatie of heeft u vragen over het project? Dan kunt u een mail sturen naar Bomenbuurt@lansingerland.nl of Struikenbuurt@lansingerland.nl  Als u liever telefonisch contact heeft kunt u bellen naar (010) 800 40 00. Contactpersonen zijn Erik van Leeuwen (projectleider) of Seda Colak (projectmedewerker).

Contact

Wilt u meer informatie of heeft u vragen over het project? Dan kunt u een mail sturen naar Bomenbuurt@lansingerland.nl of Struikenbuurt@lansingerland.nl  Als u liever telefonisch contact heeft kunt u bellen naar 010 800 40 00. Contactpersonen zijn Erik van Leeuwen (projectleider) of Seda Colak (projectmedewerker).

Archief

Heeft u niet kunnen vinden wat u zocht? Kijk dan eens in ons webarchief.