Wet open overheid (Woo)

Op 1 mei 2022 is de Wet open overheid (Woo) in werking getreden. De Woo vervangt de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) en regelt het recht van burgers op publieke informatie van  overheidsorganisatie. De komst van de Woo verplicht overheidsorganisaties zoals onze gemeente om burgers verplicht toegang te geven tot publieke informatie.

Actieve openbaarmaking

De Wet Open Overheid verplicht bestuursorganen burgers toegang te geven tot publieke informatie. Deze publieke informatie is opgedeeld in 11 categorieën:

 1. Wet- en regelgeving
 2. Organisatiegegevens
 3. Raadstukken
 4. Bestuursstukken
 5. Stukken van adviescolleges
 6. Convenanten
 7. Jaarplannen en -verslagen
 8. Woo/informatieverzoeken
 9. Onderzoeksrapporten
 10. Beschikkingen
 11. Klachten

Publicatie of actieve openbaarmaking van de 11 categorieën zal gefaseerd plaats vinden vanaf 2023.

Passieve openbaarmaking

Volgens de Wet open overheid (Woo) heeft eenieder het recht op toegang tot publieke informatie zonder daarbij het belang kenbaar te maken. Het opvragen van publieke informatie bij overheidsorganisaties leidt tot passieve openbaarmaking. Dit laatste kan via het indienen van een Woo-verzoek.