Noodopvang asielzoekers

In december vorig jaar heeft het kabinet de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond opgedragen 500 tijdelijke noodopvang voor asielzoekers te verzorgen. Dit omdat er een groot tekort is ontstaan aan opvangplaatsen in Nederland.

Op 1 februari 2022 heeft het college van B&W aangegeven dat een locatie beschikbaar is voor noodopvang. Er is nog steeds sprake van een humanitaire noodsituatie en wij hebben als gemeente een maatschappelijke rol om mensen in nood te helpen.

De voorbereidingen voor het realiseren van de tijdelijke noodopvang gaan door en de vergunningsaanvraag is op 15 februari ingediend. Inmiddels heeft de gemeente de vergunning verleend conform de reguliere procedure. Dit betekent dat men kan beginnen met bouwen. De aanvraag omgevingsvergunning voor het brandveilig gebruiken van het bouwwerk ligt nu ter inzage.

Locatie

Lansingerland is een van de regiogemeenten die 50 mensen opvangt in haar gemeente. Aan de Tobias Asserlaan in Bergschenhoek heeft de gemeente tijdelijke noodopvang gerealiseerd. Dit zijn woonunits op het terrein achter het Wolfert Lansing gebouw, waar voorheen de GGD vaccinatielocatie zat. De school is op de hoogte. Vanaf 7 april is de opvang klaar voor de ontvangst van mensen.

Locatie van tijdelijke noodopvang – stip = locatie

Op deze pagina vindt u informatie, de laatste stand van zaken, een vraag en antwoordlijst en links naar andere websites voor meer informatie.

Vraag en antwoord

Ja, er worden door het bouwbedrijf twee omgevingsvergunningen aangevraagd. Voor de bouw en voor brandveiligheid.

Op de website van Infomil vindt u hier meer informatie over.

De voorbereidingen voor het realiseren van de tijdelijke noodopvang gaan door en de vergunningsaanvraag is op 15 februari ingediend. Inmiddels heeft de gemeente de vergunning verleend conform de reguliere procedure. Dit betekent dat men kan beginnen met bouwen. De aanvraag omgevingsvergunning voor het brandveilig gebruiken van het bouwwerk ligt nu ter inzage.

Er worden twee omgevingsvergunningen aangevraagd: voor bouw en brandveilig. De bouwaanvraag is een reguliere procedure en brandveilig is een uitgebreide procedure. De doorlooptijd van een reguliere procedure is maximaal 8 weken. Voor een uitgebreide procedure maximaal 6 maanden. Hoe completer de aanvraag, hoe sneller de ruimtelijke en juridische toetsing plaatsvindt.

Het is best complexe materie, een vergunningsaanvraag. Deze pagina heeft handige informatie hierover. Hier vindt u ook informatie over de behandelprocedure.

We hebben een aparte pagina voor met informatie over Oekraïne en wat u kunt doen.

Dinsdag 14 december 2021 hebben minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en staatssecretaris Broekers-Knol van Justitie en Veiligheid drie gemeenten en een regio aangewezen om op korte termijn noodopvanglocaties te realiseren. Het gaat om de gemeenten Enschede, Gorinchem, Venray en de regio Rotterdam.

Het gaat in totaal om tijdelijke noodopvang van 500 asielzoekers voor de regio Rotterdam. De aanwijzingen zijn een laatste redmiddel om crisisnoodopvang te voorkomen.

Op 10 januari heeft oud-staatsecretaris Broekers-Knol gezegd dat zij de aanwijzing niet op juridische gronden heeft mogen doen. Dit was van invloed op het besluitvormingsproces dat we opnieuw moesten doen. Het college van B&W heeft nu officieel besloten mee te werken aan de noodopvang en hiervoor een locatie beschikbaar te stellen.

Het actuele nieuws hierover vindt u op de website van Rijksoverheid. Daar vindt u ook informatie over kamerstukken.

U vindt hier het artikel van de NOS, NRC en het AD.

De gemeente Lansingerland heeft opdracht gekregen om tijdelijke noodopvang te realiseren voor een periode van 4 tot maximaal 6 maanden voor 50 mensen.

Op 1 februari heeft zij ingestemd met de locatiekeuze.

De gemeente Rotterdam biedt opvang aan 250/300 mensen. De regiogemeenten nemen het overige deel voor hun rekening.

Op 1 februari heeft het college definitief het terrein achter het gemeentehuis aan de Tobias Asserlaan beschikbaar gesteld als opvanglocatie. Dit is achter het gebouw van Wolfert Lansing. Waar voorheen de GGD-vaccinatielocatie zat. Hier komen tijdelijke woonunits (wooncontainers) te staan. Deze worden nu besteld bij een gespecialiseerd bedrijf.

Er komt tijdelijke opvang in de vorm van wooncontainers. Het zijn stapelbare woonunits waar slapen en verblijven mogelijk is.

We hebben geen hotels, botels of recreatieparken waar we mensen relatief eenvoudig tijdelijk kunnen opgevangen. Er zijn ook geen kades voor bijvoorbeeld een hotelboot. Vandaar het alternatief: woonunits. Deze hebben ruimte voor slapen en verblijven, met aparte douches en toiletten. De units kunnen we stapelen in twee lagen en zijn geschikt voor tijdelijke bewoning.

De omwonenden en bedrijven in de directe omgeving ontvangen een brief. Op 12 januari 2022 was er extra uitzending op RTV Lansingerland waar ook vragen van inwoners werden beantwoord. U kunt via de website van RTV Lansingerland de uitzending terugkijken. Aansluitend vond de commissievergadering AB plaats, hier konden raadsleden vragen stellen over de noodopvang.

Nee, over de opdracht van het kabinet en de regio om 50 asielzoekers te huisvesten in Lansingerland of over de locatie is geen inspraak mogelijk. Het is namelijk een dringend verzoek aan de Veiligheidsregio en de gemeente. Het college heeft op 1 februari het besluit genomen om mee te werken aan dit dringende verzoek.

Lansingerland doet dit samen met de andere gemeenten in de regio. COA en VRR ondersteunen de gemeente bij de locatiekeuze aan de hand van een aantal criteria zoals het terrein, de leefomgeving en de bereikbaarheid van voorzieningen. Uiteraard beantwoordt de gemeente zoveel mogelijk uw vragen. En willen we graag met u in overleg over aanvullende zaken om de opvang gedurende de 4 tot 6 maanden zo goed mogelijk te laten verlopen

Nee. De opvang die wij moeten realiseren is: tijdelijke opvang voor een aantal maanden. Sporthallen zijn hiervoor niet geschikt. Deze worden ingezet voor crisisopvang voor een hele korte periode.

Voor 1 augustus moeten de containers weer weg vanwege de ingebruikname van het schoolgebouw en de parkeerplaats door school.

De wooncontainers zijn besteld. De levertijd is 5 tot 6 weken. Daarnaast doorlopen we zorgvuldig het vergunningsproces. Ook dit kost tijd. Afhankelijk van deze procedure en de aansluiting op nutsvoorzieningen komen daarna de mensen er wonen.

De voorbereidingen voor het realiseren van de tijdelijke noodopvang gaan door en de vergunningsaanvraag is op 15 februari ingediend. Inmiddels heeft de gemeente de vergunning verleend conform de reguliere procedure. Dit betekent dat men kan beginnen met bouwen. De aanvraag omgevingsvergunning voor het brandveilig gebruiken van het bouwwerk ligt nu ter inzage.

Wel is het mogelijk dat er al voorbereidende werkzaamheden op het terrein worden uitgevoerd, zoals bestrating of het neerleggen van rijplaten. Eind maart / begin april zijn de bouwwerkzaamheden klaar. Naar verwachting komen in april de mensen er te wonen.

Op dit moment kunnen inwoners nog niet helpen. We verwachten dat we veel hulp kunnen gebruiken, zodra de tijdelijke bewoners er eenmaal zijn. Aanmelden van initiatieven kan via: noodopvang@lansingerland.nl.

We vinden het hartverwarmend dat mensen nu al hulp willen bieden. Op dit moment staan de woonunits er nog niet. De woonunits worden met eenvoudig meubilair geleverd. Meubelen zijn nu nog niet nodig.

Omdat we nog niet weten wie er komen, is het lastig om een behoeftepeiling te doen. Zo gauw we dit weten en inzicht hebben in wat er nodig is, publiceren we het op onze website.

Op dit moment kunnen ondernemers nog niet helpen. We verwachten dat we veel hulp kunnen gebruiken, zodra de tijdelijke bewoners er eenmaal zijn. Aanmelden van initiatieven kan via: noodopvang@lansingerland.nl.
Vermeld uw naam, adres en telefoonnummer in de mail. En de omschrijving van uw vraag.

Door de kerstvakantie konden wij de brieven maar beperkt uitlopen. We hebben voor een verspreidingsgebied gekozen in de directe omgeving van het gemeentehuis. De wandelroute richting het winkelcentrum in Bergschenhoek. Het kan zijn dat uw huisadres net niet in de selectie zat.

U kunt de brief ook hier lezen.

Contact

Voor algemene vragen over de noodopvang kunt u bellen naar (010) 800 4000.

Nieuwsberichten

Informatie andere websites