Noodopvang asielzoekers

In december vorig jaar heeft het kabinet de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond opgedragen 500 tijdelijke noodopvang voor asielzoekers te verzorgen. Dit omdat er een groot tekort is ontstaan aan opvangplaatsen in Nederland.

Maandag 10 januari heeft oud-staatssecretaris Broekers-Knol gezegd dat zij de aanwijzing niet op juridische gronden mocht doen. Het Kabinet, de regio en onze gemeente zoeken nu uit wat dit betekent in de juridische zin. Het neemt niet weg dat er nog steeds sprake is van een humanitaire noodsituatie en wij als gemeente een maatschappelijke rol hebben om mensen in nood te helpen. De voorbereidingen voor het realiseren van de tijdelijke noodopvang gaan door.

Lansingerland is een van de regiogemeenten die 50 mensen opvangt in haar gemeente. Aan de Tobias Asserlaan in Bergschenhoek gaat de gemeente deze tijdelijke noodopvang realiseren. Dit worden woonunits op het terrein achter het Wolfert Lansing gebouw, waar voorheen de GGD vaccinatielocatie zat. De school is op de hoogte.

Op woensdagavond 12 januari ’22 was er een extra live nieuwsuitzending op RTV Lansingerland. Er was tijdens deze uitzending ook gelegenheid voor het stellen van vragen door inwoners en ondernemers. De nieuwsuitzending terugkijken via https://rtvlansingerland.nl/tv/uitzending-gemist/

Locatie van tijdelijke noodopvang – stip = locatie

Op deze pagina vindt u informatie, de laatste stand van zaken, een vraag en antwoordlijst en links naar andere websites voor meer informatie.

Vraag en antwoord

Dinsdag 14 december 2021 hebben minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en staatssecretaris Broekers-Knol van Justitie en Veiligheid drie gemeenten en een regio aangewezen om op korte termijn noodopvanglocaties te realiseren. Het gaat om de gemeenten Enschede, Gorinchem, Venray en de regio Rotterdam.

Het gaat in totaal om tijdelijke noodopvang van 500 asielzoekers voor de regio Rotterdam. De aanwijzingen zijn een laatste redmiddel om crisisnoodopvang te voorkomen.

Op 10 januari heeft oud-staatsecretaris Broekers-Knol gezegd dat zij de aanwijzing niet op juridische gronden heeft mogen doen. Het Kabinet met de nieuwe staatsecretaris, de regio en gemeente Lansingerland zoeken nu hoe het juridisch zit en wie welk besluit kan en mag nemen. In de tussentijd gaat Lansingerland door met de voorbereidingen van het realiseren van tijdelijke noodopvang.

Het actuele nieuws hierover vindt u op de website van Rijksoverheid. Daar vindt u ook informatie over kamerstukken.

U vindt hier het artikel van de NOS, NRC en het AD.

De gemeente Lansingerland heeft opdracht gekregen om tijdelijke noodopvang te realiseren voor een periode van 4 tot maximaal 6 maanden voor 50 mensen.

En er wordt nu uitgezocht wat de juridische context is.

De gemeente Rotterdam biedt opvang aan 250/300 mensen. De regiogemeenten nemen het overige deel voor hun rekening. Hier vindt u het persbericht.

Op 27 december 2021 is bekend gemaakt dat het terrein achter het gemeentehuis aan de Tobias Asserlaan is aangewezen als opvanglocatie. Dit is achter het gebouw van Wolfert Lansing. Waar voorheen de GGD-vaccinatielocatie zat. Hier komen tijdelijke woonunits (wooncontainers) te staan. Deze worden nu besteld bij een gespecialiseerd bedrijf.

Er komt tijdelijke opvang in de vorm van wooncontainers. Het zijn stapelbare woonunits waar slapen en verblijven mogelijk is.

We hebben geen hotels, botels of recreatieparken waar we mensen relatief eenvoudig tijdelijk kunnen opgevangen. Er zijn ook geen kades voor bijvoorbeeld een hotelboot. Vandaar het alternatief: woonunits. Deze hebben ruimte voor slapen en verblijven, met aparte douches en toiletten. De units kunnen we stapelen in twee lagen en zijn geschikt voor tijdelijke bewoning.

De omwonenden en bedrijven in de directe omgeving ontvangen een brief. Begin januari 2022 komt er een extra uitzending op RTV Lansingerland. Nadere informatie volgt nog.

De gemeenteraad is per brief geïnformeerd.

Nee, over de opdracht van het kabinet en de regio om 50 asielzoekers te huisvesten in Lansingerland of over de locatie is geen inspraak mogelijk. Het is namelijk een opdracht aan de gemeente.

Lansingerland doet dit samen met de andere gemeenten in de regio. COA en VRR ondersteunen de gemeente bij de locatiekeuze aan de hand van een aantal criteria zoals het terrein, de leefomgeving en de bereikbaarheid van voorzieningen. Uiteraard beantwoordt de gemeente zoveel mogelijk uw vragen. En willen we graag met u in overleg over aanvullende zaken om de opvang gedurende de 4 tot 6 maanden zo goed mogelijk te laten verlopen

Door de kerstvakantie konden wij de brieven maar beperkt uitlopen. We hebben voor een verspreidingsgebied gekozen in de directe omgeving van het gemeentehuis. De wandelroute richting het winkelcentrum in Bergschenhoek. Het kan zijn dat uw huisadres net niet in de selectie zat.

U kunt de brief ook hier lezen.

Nee. De opvang die wij moeten realiseren is: tijdelijke opvang voor een aantal maanden. Sporthallen zijn hiervoor niet geschikt. Deze worden ingezet voor crisisopvang voor een hele korte periode.

Voor 1 augustus moeten de containers weer weg i.v.m. ingebruikname schoolgebouw + parkeerplaats door school.

De wooncontainers zijn besteld. De levertijd is 5 tot 6 weken. Dit betekent dat eind januari/begin februari de containers worden opgebouwd. Afhankelijk van de aansluiting op nutsvoorzieningen komen daarna de mensen er (tijdelijk) in wonen. Een exacte planning hebben we nog niet.

Op dit moment kunnen inwoners nog niet helpen. We verwachten dat we veel hulp kunnen gebruiken, zodra de tijdelijke bewoners er eenmaal zijn. Aanmelden van initiatieven kan via: noodopvang@lansingerland.nl.

We vinden het hartverwarmend dat mensen nu al hulp willen bieden. Op dit moment staan de woonunits er nog niet. De woonunits worden met eenvoudig meubilair geleverd. Meubelen zijn nu nog niet nodig.

Omdat we nog niet weten wie er komen, is het lastig om een behoeftepeiling te doen. Zo gauw we dit weten en inzicht hebben in wat er nodig is, publiceren we het op onze website.

Op dit moment kunnen ondernemers nog niet helpen. We verwachten dat we veel hulp kunnen gebruiken, zodra de tijdelijke bewoners er eenmaal zijn. Aanmelden van initiatieven kan via: noodopvang@lansingerland.nl.

Contact

Voor algemene vragen over de noodopvang kunt u bellen naar (010) 800 4000.

Nieuwsberichten

Stand van zaken noodopvang

Aanwijzing noodopvang asielzoekers

Informatie andere websites