Wijkprikker verkeersveiligheid Lansingerland

Dit nieuwsbericht is verlopen.
27 november 2023, 11.39 uur

Begin 2022 is door de gemeenteraad van Lansingerland de Mobiliteitsvisie Lansingerland 2040 – ‘Een nieuw eLan’ slim, duurzaam & veilig vastgesteld. In de mobiliteitsvisie is verkeersveiligheid één van de vijf speerpunten. Lansingerland gaat hierbij voor nul verkeersslachtoffers door vermijdbare oorzaken. Om hier verder invulling aan te geven wordt een verkeersveiligheidsplan opgesteld. Eén van de eerste stappen is het inzetten van een online wijkprikker verkeersveiligheid.

Wijkprikker verkeersveiligheid

Waar voelt u zich onveilig in het verkeer? Deze vraag staat centraal in de wijkprikker verkeersveiligheid. Het is een onderzoek naar de onveiligste plekken in het verkeer in Lansingerland. Tot 15 december kunt u op een digitale plattegrond een verkeersonveilige plek aanwijzen via de Wijkprikker. Kies vanuit welke verkeersdeelnemer u een veiligheidsrisico ervaart en prik een plek op de kaart. Hierbij geeft u ook een korte omschrijving van het veiligheidsrisico.

De aangegeven plekken voegt de gemeente samen om te kijken op welke plekken er actie nodig is. Of die actie er daadwerkelijk komt hangt af van meerdere zaken. Deze wijkprikker geeft dan ook geen garantie dat een doorgegeven plek wordt aangepakt of aangepast. Wel kijkt de gemeente serieus naar alle aangegeven plekken. Helpt u ook mee?

Vragen

Heeft u nog vragen over de wijkprikker of lukt het u niet om de wijkprikker in te vullen? Stuur dan een mail naar mobiliteit@lansingerland.nl.