Vernieuwde stationsomgeving station Rodenrijs

Dit nieuwsbericht is verlopen.
14 juni 2022, 08.45 uur

De herinrichting van de stationsomgeving station Rodenrijs is feestelijk afgerond. Wethouder Simon Fortuyn heeft als afronding van de herinrichting een ‘inspectierondje’ gemaakt op een elektrische scooter.

Metrostation Rodenrijs functioneert al ruim 10 jaar als onderdeel van de succesvolle E-lijn tussen Rotterdam en Den Haag. Door het toegenomen gebruik en de inmiddels verouderde openbare ruimte was het tijd geworden om de stationsomgeving op te knappen, te laten voldoen aan de eisen van deze tijd en faciliteiten toe te voegen. De herinrichting van het stationsgebied is het resultaat van een goede en intensieve samenwerking tussen de MRDH (ook subsidieverstrekker), de RET en de gemeente Lansingerland.

Verbeterde beleving en uitstraling

Het “stenige” en kale stationsgebied is omgevormd tot een “groene halte” waarin het prettig is om te verblijven. Dit metrostation gaat als toegangspoort fungeren tot het groen- en recreatiegebied de Vlinderstrik (met oa de Melkschuur) en Schieveen (met oa de Belevenisboerderij). Ook heeft dit station een centrale plek in de regionale fietsroutes Hofplein-Hofvijver en het groene Polderpad.

Betere en meer stallingsmogelijkheden

Door de uitbreiding van het aantal fietsenstallingen, waarvan de meeste overkapt zijn, plus het aanbieden van een bewaakte stalling, wordt het aantrekkelijker om met de fiets naar het station te komen. Daarnaast wordt het risico op fietsendiefstal verkleind en wordt het “wildparkeren” ontmoedigd. Op het moment van afronding is er nog geen bewaking op de stalling.

Wachtruimtes aangenamer

Door het plaatsen van polderpadbanken en een overkapping met beschutting is het voor de reiziger aangenamer geworden om te wachten op de bus. In de ruimte van de toezichthouder van de bewaakte stalling is een openbaar toilet gerealiseerd, waar een sterke behoefte aan was. Zo bleek uit diverse enquêtes.

Duurzame inrichting

De stenige en van asfalt voorziene vlakte is zoveel als mogelijk voor water doorlaatbaar door toepassing van gras-betonbestrating. Dit zorgt tevens voor een groene uitstraling. Daarnaast is er een mos sedumdak toegepast op de wachtvoorziening bij het busstation. Ook zijn er zonnepanelen aangelegd op de fietsenstallingen.

De aanpassingen die zijn doorgevoerd op een rijtje:

  • Vernieuwing busstation;
  • Realisatie overkapte wachtvoorziening;
  • Verdubbeling van het huidig aantal fietsparkeerplaatsen (1100 stuks waarvan 450 bewaakt);
  • Realisatie bewaakte fietsenstalling inclusief openbaar toilet;
  • Vergroening van de buitenruimte en verbeterde looproutes;
  • Parkeerterrein is geconfigureerd, zodat het huidige aantal parkeerplaatsen is gehandhaafd en zelfs een kleine uitbreiding heeft (van 129 naar 139 stuks);
  • Herinrichting van het stationsplein;
  • Diverse duurzaamheidsmaatregelen zoals de toepassing van zonnepanelen, oplaadvoorzieningen voor auto en elektrische (brom-)fiets, en het aanleggen van half open bestrating;
  • Verbetering van de reisinformatie (displays, bebording/bewegwijzering).

Met de herinrichting kan het stationsgebied de huidige reizigersstroom goed aan en is ze voorbereid op toekomstige ontwikkelingen rond het station zoals de nieuwe woonwijk Wilderszijde en de ontwikkeling van het oude Hordijkterrein (Rodenrijse Velden). Het project is financieel mede mogelijk gemaakt door subsidie vanuit de Metropoolregio Rotterdam Den Haag.