Verloop en schade jaarwisseling 2022/2023

Dit nieuwsbericht is verlopen.
15 februari 2023, 12.39 uur

De jaarwisseling 2022/2023 kende een relatief rustig verloop. Er gold voor deze jaarwisseling geen vuurwerkverbod, zoals in het voorgaande jaar. Of coronabeperkingen. Dit gaf meer ontspanning tijdens het vieren van oud en nieuw.

Samenwerking

De gemeente en haar ketenpartners waren goed voorbereid door multidisciplinaire overleggen tussen de gemeente, politie, brandweer, boa’s, Jeugd- en Jongerenwerk, Staatsbosbeheer en een aantal particuliere samenwerkingspartners. Tijdens de jaarwisseling zijn politie en brandweer opgeschaald in capaciteit en hebben de boa’s tot 23:00 uur doorgewerkt op oudejaarsavond. Daarbij is er gebruik gemaakt van 10 tijdelijke camera’s in de gemeente met livetoezicht (van 18:00 tot 4:00). En de inzet van een tiental beveiligers voor de centra van de drie dorpskernen (van 18:00 tot 4:00). De buitendienst van de gemeente was met een piketregeling de hele nacht beschikbaar voor spoedopdrachten.

Extra maatregelen

Voorafgaand aan de jaarwisseling is er een brief gestuurd aan alle ouders met kinderen van 8-18 jaar. Met het doel ouders te vragen in gesprek te gaan met hun kinderen over vuurwerkoverlast. Dit heeft geresulteerd in een daling van het aantal meldingen over vuurwerkoverlast. Er was een gebiedsverbod voor het Burgemeester Baanpad in Bleiswijk. In de ochtend van oudejaarsdag is de locatie met hekken afgesloten en er gold vanaf dat moment een gebiedsverbod. Dit resulteerde in minder overlast tijdens de jaarwisseling, minder schade en veel positieve reacties van de bewoners rondom het Burgemeester Baanpad. Voorafgaand aan oud en nieuw werd er door de boa’s en de politie strenger opgetreden tegen vuurwerkoverlast en illegaal vuurwerk.

Dank aan de hulpverleners

Mede dankzij het snelle en adequate optreden van de politie in samenwerking met de boa’s verliep de jaarwisseling rustig. Er waren wel een paar incidenten, maar deze waren snel opgelost. De brandweer heeft vooral proactief en preventief opgetreden. Beginnende brandjes werden al snel geblust. De samenwerking met de beveiliging en het cameratoezicht had ook dit jaar weer een groot effect op de veiligheid. Nog voor situaties konden escaleren, konden beveiligers de-escalerend optreden, met altijd de politie stand-by. De gemeentelijke buitendienst heeft een belangrijke rol gespeeld bij de preparatie, maar ook in de nacht zelf. Bij meldingen van brandbare spullen – denk aan pallets – hebben zij dit direct verwijderd.  

Schadeoverzicht

De schade betrof vooral prullenbakken, straatnaam- en verkeersborden. Ook bruggen en putdeksels zijn beschadigd geraakt. Deze schade is nog niet volledig in beeld. (inschatting rond de €10.000)

JaartalBerkel en RodenrijsBergschenhoekBleiswijkLansingerland
2022/2023€ 5.370,00 € 5.624,00€ 2.250,00€ 13.244,00
2021/2022€13.710,00€11.783,00€16.009,00€ 41.502,00
2020/2021€17.884,00€10.204,00€ 7.319,00€ 35.407,00
Bedragen zijn exclusief ruiten van bushokjes. Dit is een extern partij die het beheert. Aantallen: 6 ruiten voor 2022/2023, 13 ruiten voor 2021/2022 en 4 ruiten in 2020/2021. (gemiddeld 1000 euro per ruit)

Helaas was er ook schade aan particuliere eigendommen. En heeft de gemeente melding gehad van twee vuurwerkslachtoffers door afsteken eigen vuurwerk. De slachtoffers hadden letsel aan het gezicht.

Leerpunten

De belangrijkste drie lessen waren:

  • Het sterke en snelle optreden van de politie en boa’s hebben dit jaar veel effect gehad op de overlast en de veiligheid. Incidenten zijn snel in de kiem gesmoord door de politie en zij waren heel zichtbaar aanwezig tijdens de jaarwisseling.
  • De nieuwe maatregelen hebben duidelijk effect gehad en worden meegenomen naar volgend jaar en zo nodig verder verbeterd.
  • Komende jaarwisseling gaat de gemeente extra inzetten op voorlichting aan de jeugd, om zo eerder grip te krijgen op vuurwerkoverlast.