‘Verbonden grond’ in Parkzoom 3

14 juni 2024, 16.58 uur

Vandaag vond er een feestelijk moment plaats in de wijk Parkzoom 3 in Bergschenhoek. Betrokkenen en bewoners vierden met elkaar dat het nieuwe kunstwerk ‘Verbonden grond’ van ontwerper Lieke Frielink is geplaatst op de grondwal aan de rand van de wijk, grenzend aan de Randweg-West. Wethouder Cultuur Titia Cnossen verrichtte de officiële openingshandeling.

Voor de zomer van 2022 werd Lieke Frielink geselecteerd uit 4 kunstenaars om haar schetsontwerp van het kunstwerk uit te werken tot een definitief ontwerp. Zij is vervolgens aan de slag gegaan met het vervaardigen van het kunstwerk met gepatineerd metaal in combinatie met accoya hout. Eind mei is het definitief geplaatst.

Gebogen ruggen van de veenafgravers

De sculpturengroep is bedoeld als landmarkering aan de beide entrees van Parkzoom 3. Het kunstwerk verwijst naar het historisch landschappelijk patroon dat is ontstaan door het vroegere afgraven van grond voor veenwinning. Lieke Frielink legt dit verder uit: “De poorten verwijzen in vorm naar de gebogen ruggen van de veenarbeiders die op deze plek meters grond afgroeven, wat de niveauverschillen van wel -6NAP in de woonwijk verklaart. Langs het struinpad over de grondwal, die de beide landmarkeringen verbindt, zijn palen geplaatst die de kavelverdeling van de toenmalige polder markeren. Waar lang geleden tijdens het afgraven de blik op de grond was gericht, wordt je nu door de smalle hoge poorten uitgenodigd om omhoog en naar de omgeving te kijken.”

Betrokkenheid bewoners bij kunstwerk

Wethouder Cultuur Titia Cnossen verrichte de officiële handeling door het informatiebord met een uitleg over het kunstwerk te onthullen. “Mooi om te zien dat wijkbewoners met veel enthousiasme een bijdrage hebben geleverd aan de totstandkoming van dit kunstwerk. Zij maakten deel uit van de Kunstcommissie Parkzoom 3 en hebben de uitgangspunten voor het kunstobject met elkaar bepaald. Ook zijn zij met vertegenwoordigers van de gemeente, de landschapsarchitect en 2 kunstprofessionals betrokken geweest bij de kunstenaarsselectie. Lieke Frielink kwam hierbij als terechte winnaar uit de bus! Het is een imposant kunstwerk geworden met een mooi verhaal, dat op deze grondwal erg goed tot zijn recht komt. En kunst zorgt voor verbinding. ‘Verbonden grond’ verbindt de wijk met de omgeving en verbindt bewoners in de wijk met elkaar. Complimenten aan Lieke Frielink en alle andere betrokkenen voor dit prachtige resultaat.”