Update over het horecapand in het Annie M.G. Schmidtpark

17 juni 2024, 14.15 uur

De opening van een nieuwe horecagelegenheid in het Annie M.G. Schmidtpark vindt in de 2e helft van 2024 plaats. In eerdere berichtgeving is aangegeven dat dit in de 1e helft van 2024 zou plaatsvinden. De oorzaak van de latere opening heeft te maken met de aanpassing van de inrichting van het gebied direct rondom de horeca. En het maken van definitieve afspraken met de horeca-eigenaar.

De gemeente heeft enkele jaren geleden een bruikleenovereenkomst gesloten met de horeca-eigenaar voor een perceel grond van de gemeente. Deze overeenkomst is gesloten onder de voorwaarde dat de horeca-eigenaar daar een speeltuin op realiseert. Naar aanleiding van een verzoek uit de omgeving om af te zien van de speeltuin, hebben er verschillende gesprekken plaatsgevonden. Na deze gesprekken is gecommuniceerd dat de speeltuin zeer waarschijnlijk zou komen te vervallen.

De horeca-eigenaar heeft onlangs aangegeven de speeltuin te willen realiseren. De eigenaar heeft hier ook recht op. De speeltuin wordt naar verwachting in de tweede helft van 2024 gerealiseerd.

Gebouw en locatie

In het gebouw is er ruimte voor een café-restaurant, een terras, een aantal bowlingbanen en openbare toiletten. De ruimte direct rond de horeca wordt als openbaar park ingericht. De eigenaar maakt later bekend welke horecaformule in het park komt.

Het horecagebouw is bereikbaar vanaf de route Boterdorpseweg – Landscheiding. Aan de zijde van de weg komen ongeveer 145 parkeerplaatsen. Deze parkeerplaatsen zijn bedoeld voor bezoekers van de horeca en/of het park.

De horeca maakt een langer verblijf in het park mogelijk en maakt het park daardoor aantrekkelijker. Zodra meer bekend is over de definitieve opening van het pand en de speeltuin, zullen wij u daarover informeren.