Tijdelijk zorg- en herstelcentrum voor Oekraïense vluchtelingen

Dit nieuwsbericht is verlopen.
25 mei 2023, 16.29 uur

Op 10 mei heeft het college van B&W ingestemd met het realiseren van een zorg- en herstelcentrum in het voormalige herstelhotel aan de Dorpsstraat 3 in Bleiswijk, voor maximaal 22 Oekraïense vluchtelingen die tijdelijk medische zorg nodig hebben. Op een gewone verblijfplaats herstellen is voor Oekraïners die ernstig ziek zijn of te maken hebben met zwaar medisch letsel niet mogelijk. Ook komen er steeds meer ernstig gewonde Oekraïense oorlogsslachtoffers naar Nederland die specialistische zorg nodig hebben. Als de patiënten voldoende hersteld zijn gaan zij ergens anders wonen, of keren zij terug naar hun oorspronkelijke verblijfplaats.

Voorlopige planning

Als alles volgens planning verloopt, gaat de locatie voor de zomervakantie open. De patiënten die worden opgevangen zijn bedlegerig en begeven zich niet of nauwelijks buiten het pand. Wel ontvangen zij bezoek tijdens bezoekuren. Wanneer alle 22 bedden nodig zijn, kunnen we nog niet inschatten.

Uitvoering dagelijkse zorg op locatie

De Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (GHOR) coördineert de dagelijkse zorg op locatie. De GHOR heeft daarvoor een team van gespecialiseerde verpleegkundigen. Zij werken samen met lokale zorginstanties, zoals de huisarts en thuiszorg.

Belangrijke zorglocatie in de regio

Verschillende partijen hebben aan Lansingerland gevraagd het voormalig herstelhotel (weer) geschikt te maken. Omdat het eerder al een zorglocatie was, zijn alle voorzieningen aanwezig. Hiermee levert de gemeente Lansingerland voor de regio een belangrijke bijdrage voor deze specifieke groep Oekraïners.

De gemeenteraad is op 16 mei geïnformeerd

De gemeenteraad is op 16 mei per brief op de hoogte gesteld over de komst van het zorg- en herstelcentrum.

Informatieavond op 30 mei

Omwonenden zijn per brief uitgenodigd voor een informatieavond op 30 mei. Tijdens deze informatieavond zijn zij uitgebreid geïnformeerd over het zorg- en herstelcentrum. Ook was er gelegenheid om vragen te stellen.

Meer informatie binnenkort beschikbaar op: www.lansingerland.nl/loo.