Start campagne Afvalscheiding

Dit nieuwsbericht is verlopen.
29 september 2022, 13.14 uur

Op donderdag 29 september gaf wethouder Afvalinzameling en Duurzaamheid, Michiel Muis, op het Afvalbrengstation het startsein van de nieuwe campagne over afvalscheiding. De campagne wordt ingezet om inwoners van Lansingerland te motiveren nog meer hun afval te scheiden en te informeren over een verandering in de Afvalstoffenheffing per 2023. Vanaf 1 januari 2023 gaan we over op een nieuw systeem (Diftar) waarbij mensen die minder vaak restafval aanbieden minder betalen dan mensen die vaker restafval aanbieden.

Wat is Diftar?

Diftar staat voor gedifferentieerd tarief, vanaf 2023 bestaat de afvalstoffenheffing uit 2 delen: een vast bedrag per jaar (vast deel) en een variabel (wisselend) deel. Bij het variabele deel betalen inwoners een bedrag per keer dat zij de grijze minicontainer aan de straat zetten, of per keer dat zij het restafval aanbieden in de ondergrondse restafvalcontainer.

Wanneer inwoners het afval goed scheiden, houden zij maar weinig restafval over. Het gescheiden afval (onder andere groente-, fruit- en tuinafval (GFT) en etensresten, plastic, metaal en drankpakken (PMD), papier en glas) wordt verwerkt en gerecycled tot nieuwe producten. Restafval kan niet verwerkt worden en wordt dus verbrand. Dat is slecht voor het milieu en het klimaat. Het is daarom belangrijk dat inwoners afval zo goed mogelijk scheiden.

Waarom deze verandering?

Deze verandering is nodig om de hoeveelheid restafval te verlagen. Landelijk zijn er doelstellingen gesteld voor de hoeveelheid restafval. Helaas haalt Lansingerland deze doelen nu niet. Om de doelen te halen moet er meer afval gescheiden worden. Als we niets doen om deze doelen te halen, lopen de kosten voor al onze inwoners de komende jaren op. Dit komt bijvoorbeeld door stijgende tarieven voor de verwerking van het restafval en belastingen vanuit de Rijksoverheid. Eind 2020 vroegen we onze inwoners in een vragenlijst naar hun mening over het afvalbeleid. Uit de antwoorden blijkt dat de meerderheid van onze inwoners positief is over een systeem waarbij mensen met minder restafval minder hoeven te betalen. Van de uitkomsten van de vragenlijst is een rapport (pdf, 7.1 MB) gemaakt.

Communicatie campagne

Inmiddels hebben alle inwoners een brief ontvangen waarin informatie staat over dit nieuwe systeem. Met de slogan: “Samen halen we er alles uit” startte in april dit jaar al een campagne om het scheiden van PMD te stimuleren. Nu ligt het accent dus op het informeren over de wijziging in de afvalstoffenheffing en afvalscheiden in het algemeen. Hiervoor zetten wij zowel online als offline communicatiemiddelen in, om het bereik van de informerende campagne te waarborgen

Afvalcoaches

Ook zetten wij Afvalcoaches in waar inwoners terecht kunnen voor vragen en concrete tips. Zij zijn te vinden bij evenementen, het Afvalbrengstation, de bibliotheken of ze komen op verzoek aan de deur. De Afvalcoaches houden ook speciale spreekuren. Plan gerust een afspraak in om uw vragen aan de Afvalcoach te stellen. U kunt ook een mail sturen naar: afvalcoach@lansingerland.nl.

Youssef Khaldi is één van de afvalcoaches

Heeft u vragen of wilt u meer informatie over deze verandering?

Op de campagnewebsite ‘Samen halen we er alles uit’ zijn alle antwoorden te vinden op de veel gestelde vragen. U kunt ook contact opnemen met de klantenservice van Renewi via lansingerland@renewi.com of telefonisch via 010 – 44 54 199.