Start boswerkzaamheden Hoge Bergse Bos

Dit nieuwsbericht is verlopen.
4 augustus 2021, 09.34 uur

Begin augustus is aannemer Mensink begonnen met boswerkzaamheden in het Hoge Bergse Bos. Regulier bosonderhoud, verjonging van het bos en de essentaksterfte worden gelijktijdig aangepakt. Op deze manier probeert Staatsbosbeheer de overlast voor het gebied en de bezoekers zo klein mogelijk te houden en kan er gebouwd worden aan een vitaal en toekomst bestendig bos. Naar verwachting zullen de werkzaamheden ongeveer 6 weken in beslag nemen. Daarna is Staatsbosbeheer nog een aantal weken bezig met de afwerking. Vervolgens zal rond december begonnen worden met de herplant, die duurt tot februari.

Bosbeheer

Sinds 2018 pakt Staatsbosbeheer het bosbeheer in de Rottemeren gestructureerd aan. De essentaksterfte, regulier en achterstallig onderhoud, en een hoognodige verjonging van het populierenbestand maakt stevig ingrijpen noodzakelijk. Na de Bleiswijkse Zoom Noord in 2018, het Lage Bergse Bos in 2019 en de Bleiswijkse Zoom Zuid in het afgelopen jaar komt nu het Hoge Bergse Bos aan de beurt.

Regulieronderhoud

In het Hoge Bergse Bos wordt er bosonderhoud uitgevoerd in de vorm van ‘dunningen’ en verjongingskap. Dunning houdt in dat er in dicht begroeide delen bomen weg worden gehaald om andere bomen de ruimte te geven om verder te groeien. Verjongingskap houdt in dat er oude bomen worden vervangen voor nieuwe bomen. Door het dunnen en verjongen verbeterd de bosstructuur. 

Essentaksterfte

Daarnaast worden er zieke essen weg gehaald die aangetast zijn door de essentaksterfte. Dit is helaas nodig voor de veiligheid van bezoekers, omdat zieke essen makkelijk om kunnen vallen. Eventuele vitale essen blijven staan zolang dat geen gevaar voor de omgeving oplevert.

Herplant

Daar waar open plekken ontstaan wordt een variatie aan struik- en boomsoorten geplant. Hiermee werkt Staatsbosbeheer toe naar een bos met een gevarieerde structuur en leeftijdsopbouw om daarmee de biodiversiteit te vergroten en de kans op ziekte te verkleinen. 

Werkzaamheden

In januari 2020 heeft Staatsbosbeheer in het Hoge Bergse Bos de bomen geselecteerd die verwijderd worden. Deze bomen kregen een gekleurde stip. Dit heet blessen. Vanaf begin augustus worden tot midden september de gebleste bomen verwijderd. Vanaf komende december tot maart 2022 wordt er herplant.

Informatie

Als u nog vragen heeft kunt u contact opnemen met boswachter Dick van Stegeren. Hij is bereikbaar via email d.vanstegeren@staatsbosbeheer.nl.