Samenwerking van groot belang voor een veilig Lansingerland!

Dit nieuwsbericht is verlopen.
9 september 2021, 12.33 uur

‘Ook in Lansingerland hebben we helaas te maken met ondermijnende criminaliteit. En het kan ons allemaal raken. Iets dat rustig begint, kan leiden tot een ernstiger probleem. Denk aan een crimineel die een ruimte wil huren, maar niet wil vertellen waarvoor hij het pand gebruikt. Hoe meer een verhuurder weet, hoe grimmiger de sfeer kan worden. Het kan leiden tot intimidatie waardoor betrokkenen zich niet veilig meer voelen. Zoiets kan zich voordoen op bedrijventerreinen, maar het kan ook gaan om een wietplantage in een woonwijk. Dan komt de veiligheid van meer mensen in het geding. Het raakt het maatschappelijke leven. 

Juist onze gemeente is aantrekkelijk voor criminelen door de goede bereikbaarheid, de nabijheid van grote steden en we zijn een relatief rustige gemeente waar criminelen nog redelijk anoniem hun werk kunnen doen. Daarnaast hebben wij minder agenten en handhavers dan in een grote stad. Ook dat speelt mee.’

Samenwerking

‘Verschillende ketenpartners leveren een bijdrage aan de aanpak van ondermijnende criminaliteit. Deze integrale aanpak is noodzakelijk om de verwevenheid tussen de boven- en onderwereld te verstoren. Er wordt niet alleen gebruik gemaakt van het strafrecht, maar ook van bestuurlijke maatregelen. Als gemeente hebben we mogelijkheden om barrières op te werpen, waarmee kan worden voorkomen dat criminele organisaties of personen misbruik maken van legale structuren of zich blijvend weten te vestigen in de gemeente. Dit doen we door nauw samen te werken met samenwerkingspartners zoals de politie, milieudienst, energiemaatschappijen, inspecties, brandweer, Openbaar Ministerie etc. Ook gemeentelijke procedures bij vergunningverlening, subsidieaanvragen en aanbestedingen voeren wij zeer kritisch uit.

Duurzame oplossingen

‘Naast deze preventieve aanpak treden we ook op door bijvoorbeeld een pand te sluiten als we daar illegale praktijken aantreffen die een risico voor de omgeving kunnen vormen. Ook pakken we negatieve effecten van ondermijnende criminaliteit aan. Zo ontvangen aangehouden drugsdealers een Last onder dwangsom met als doel hen te laten stoppen met deze handel. Als gemeente gaan we dan met deze personen in gesprek en bieden we hen passende hulp aan, zoals een werktraject of opleiding. Zo herstellen we de openbare orde en veiligheid die daarmee in het geding komt en werken we aan duurzame oplossingen.’  

Signalen zijn belangrijk

‘Bij ondermijning zijn signalen van inwoners en ondernemers ook erg belangrijk. Ziet u opvallende zaken waarbij u vraagtekens zet, meld deze dan bij de gemeente of bij de politie. Heel fijn als we hierin samenwerken en met elkaar zorgen voor een veiliger Lansingerland!’

Pieter van de Stadt

Burgemeester gemeente Lansingerland

Meer informatie vindt u op onze website.