Resultaten vragenlijst Burgerparticipatie

Dit nieuwsbericht is verlopen.
12 oktober 2021, 12.28 uur

Rond de zomervakantie hebben alle huishoudens in Lansingerland een brief ontvangen met het verzoek om deel te nemen aan een vragenlijst over Burgerparticipatie. In totaal hebben 2.525 Lansingerlanders hier gehoor aan gegeven. Onze hartelijke dank daarvoor! Het onderzoeksrapport van I&O research is inmiddels gereed.

Verdiepende gesprekken

Wij vroegen inwoners wat zij belangrijk vinden bij het leveren van input bij projecten, plannen en het maken van beleid. En andersom, op welke manier de gemeente inwoners kan helpen bij bewonersinitiatieven. Met dit onderzoek is een basis gelegd van waaruit we verder gaan. Belangrijke uitkomsten, suggesties en aandachtspunten nemen we mee in verdiepende gesprekken met inwoners, samenwerkingspartners, raadsleden en ambtenaren. Deze gesprekken vinden in het najaar en begin volgend jaar plaats.

Presentatie aan gemeenteraad

Op dinsdagavond 26 oktober presenteert I&O Research de onderzoeksresultaten aan onze gemeenteraad. Hierna praten we verder met de gemeenteraad over Burgerparticipatie. (Deze avond wordt verplaatst naar een later moment) We houden u op de hoogte als er een nieuwe datum bekend is). Op onze website vindt u ook meer informatie over Burgerparticipatie, ook de voortgang van dit onderzoek en het onderzoeksrapport van I&O. Heeft u tussentijds vragen? Stel deze dan door een mail te sturen naar communicatie@lansingerland.nl. Onder de deelnemers hebben we 10 cadeaubonnen verloot. Inmiddels zijn de prijswinnaars persoonlijk geïnformeerd.

Resultaten

Voor de belangrijkste resultaten uit het onderzoek verwijzen wij naar de gemeentelijke Themapagina Burgerparticipatie die op 12 en 13 oktober in de lokale kranten verschijnt. Het volledige onderzoeksrapport van I&O Research kunt u hier teruglezen.