Resultaten leefbaarheidsonderzoek Lansingerland

Dit nieuwsbericht is verlopen.
5 april 2023, 09.00 uur

De gemeente vindt het belangrijk dat haar inwoners met plezier wonen, werken en recreëren in Lansingerland. In de afgelopen jaren (2007, 2011 en 2016) vonden er leefbaarheidsonderzoeken plaats. Met zo’n onderzoek kan de gemeente zien hoe het gaat met de leefbaar- en veiligheid in een wijk of dorp en met het welzijn van de inwoners.

Leefbaarheidsonderzoek 2022

In 2022 hebben we de leefbaarheid in de gemeente Lansingerland weer onderzocht. Een aantal willekeurig geselecteerde inwoners hebben aan de hand van een schriftelijke vragenlijst een oordeel gegeven over verschillende thema’s bij hun in de wijk. Denk hierbij aan onderwerpen als de fysieke en sociale woonomgeving, overlast en veiligheid. Uit dit onderzoek blijkt dat de inwoners positief zijn over de leefbaarheid in hun wijk. Het gemiddelde cijfer is met een 7.7 gelijk gebleven net als bij het onderzoek in 2016.

De bewonerstevredenheid is zo hoog, onder andere door het aanwezige groen en de recreatievoorzieningen in Lansingerland. Ook geven inwoners aan dat ze op een prettige manier met elkaar omgaan. Inwoners van Lansingerland voelen zich veilig in hun wijk en ervaren weinig overlast door criminaliteit (vandalisme, inbraak, diefstel en geweldpleging). Tot slot geven de meeste inwoners aan dat ze weinig last hebben van jongeren.

Rapportage

De meest opvallende vraagstukken die naar voren kwamen gaan over: het verkeer, de kwaliteit van het groen, de inrichting en het onderhoud van de buitenruimte, de aanwezigheid van algemene voorzieningen zoals scholen en winkels en overlast van gedrag buurtbewoners. Naast de genoemde onderwerpen is er uit het onderzoek een overzicht ontstaan van specifieke aandachtspunten die in sommige wijken spelen. Het betreft zaken als hondenpoep, zwerfvuil, en openbare verlichting.

Hier vindt u de hele rapportage van Leefbaarheid in Lansingerland 2022.