Prijsvraag biodiversiteit Voorafsche Polder

Dit nieuwsbericht is verlopen.
10 februari 2021, 15.53 uur

Het Hoogheemraadschap van Delfland schrijft samen met de gemeente Lansingerland een prijsvraag uit voor de drie beste ideeën om de biodiversiteit in de Voorafsche Polder bij Berkel en Rodenrijs te vergroten. Doet u ook mee?

Waarom deze prijs?

Delfland zet zich in voor de biodiversiteit. Biodiversiteit heeft te maken met de variatie van levende organismen die worden aangetroffen in een bepaald gebied. Met biodiversiteit investeren we in de kwaliteit van ons gebied, voor de huidige en toekomstige generaties die er wonen, werken en recreëren. Wij willen daarbij samenwerken met onze partners, boeren en bewoners van de regio. Samen met de Gemeente Lansingerland is het Hoogheemraadschap van Delfland op zoek naar ideeën om de biodiversiteit in de Voorafsche Polder te stimuleren.

Wat is de Voorafsche Polder?

De Voorafsche Polder in Berkel en Rodenrijs is een open weiland van ongeveer 12 hectare. De polder ligt in het hart van Lansingerland tussen Berkel en Rodenrijs, Pijnacker en Zoetermeer. De polder is zo ingericht dat het weiland als waterberging kan worden gebruikt. Als het nodig is, haalt de boer zijn jongvee binnen en kunnen wij er tijdelijk 35.000 M3 aan water vasthouden. Zo voorkomen wij mogelijke wateroverlast. Deze polder biedt veel kansen voor de biodiversiteit. De boer werkt daar al aan. Hij maait zijn land in verschillende delen zodat weidevogels, kruiden en insecten ervan profiteren.

Heeft u een idee?

Heeft u een goed idee om de biodiversiteit in de Voorafsche Polder verder te stimuleren? Laat het ons dan weten.

Voor de drie beste ideeën is er een prijs van € 500,-. Een jury bestaande uit de boer, een ecoloog en een vogeldeskundige bepaalt welke ideeën het beste zijn.

Een idee indienen: 

Ideeën kunnen tot en met maandag 15 maart 2021 worden ingediend bij:

  • Gemeente Lansingerland – contactpersoon Annemarie Kok. Bereikbaar via e-mail: info@lansingerland.nl  of via telefoonnummer (010) 800 40 00.
  • Hoogheemraadschap van Delfland – contactpersoon Helma Matthijssen. Bereikbaar via e-mail: loket@hhdelfland.nl of via telefoonnummer (015) 260 81 08

Heeft u een vraag? Dan kunt u ook contact opnemen met bovenstaande contactpersonen.