Noodopvang voor vluchtelingen Tobias Asserlaan Bergschenhoek

Dit nieuwsbericht is verlopen.
7 juni 2023, 14.17 uur

Het college van B&W heeft op 23 mei besloten een noodopvangvoorziening te realiseren voor vluchtelingen. Hierbij gaat het niet om de opvang van ontheemde Oekraïners maar vluchtelingen die in afwachting zijn van hun asielaanvraag. De opvangvoorziening komt achter het gemeentehuis, aan de Tobias Asserlaan in Bergschenhoek. De schatting is dat Lansingerland in totaal ongeveer 300 vluchtelingen zal moeten opvangen als de zogenaamde Spreidingswet van kracht is.

Het college is bevoegd om een besluit te nemen over (nood)opvang en mag daarvoor een locatie aanwijzen. De gemeenteraad besluit over de benodigde financiën en de randvoorwaarden die nodig zijn om de opvanglocatie te laten slagen. Deze randvoorwaarden gaan onder andere over de duur van de opvang, het aantal vluchtelingen dat op deze locatie wordt opgevangen, het betrekken van maatschappelijke organisaties en het participatieproces. Raadsleden zijn hierover op 8 juni in gesprek gegaan tijdens een vergadering van de Commissie Samenleving. Op 29 juni neemt de gemeenteraad een definitief besluit over deze opvangvoorziening.

Locatie voldoet aan randvoorwaarden

De aangewezen locatie, die bestemd is voor tijdelijke voorzieningen, voldoet aan belangrijke randvoorwaarden die eerder door de gemeenteraad zijn genoemd voor de opvang van vluchtelingen: kleinschalig en in de buurt van maatschappelijke voorzieningen zoals (tijdelijke) basisscholen. Hier kan de opvang snel worden gerealiseerd omdat de gemeente eigenaar is van de grond en er op dit moment nog niets gebouwd is. Ook de huidige crisis-noodopvang, de Tobias, voor 50 vluchtelingen, bevindt zich in de nabijheid van deze locatie. Als de nieuwe opvangvoorziening gereed is, sluit de Tobias haar deuren.

Burgerparticipatie

De gemeente vindt het belangrijk om betrokkenen te informeren over de opvang van vluchtelingen. De afgelopen tijd is er al overleg geweest met de omwonenden en de projectontwikkelaars van de woningbouwlocatie Wilderszijde. Na het definitieve besluit door de raad op 29 juni worden de samenwerkingspartners en andere belanghebbenden betrokken bij de verdere invulling van de noodopvanglocatie.

Spreidingswet en de opgave voor gemeenten

Het COA (Centraal Orgaan opvang asielzoekers) dat verantwoordelijk is voor de opvang van vluchtelingen kan de grote toestroom van vluchtelingen nauwelijks aan. Daarom moeten er in Nederland op korte termijn verschillende soorten opvanglocaties gerealiseerd worden. Met de aankomende Spreidingswet kan het Rijk gemeenten verplichten tot het opvangen van vluchtelingen. Gemeenten krijgen hiermee een structurele opdracht voor de opvang van vluchtelingen.

Opvanglocaties zijn er in verschillende vormen; crisis-noodopvang (6-12 maanden), noodopvang (1 tot 3 jaar) en structurele opvanglocaties (AZC’s). De opvang op nood- en structurele locaties wordt georganiseerd en beheerd door het COA. Crisis-noodopvanglocaties worden georganiseerd en beheerd door de veiligheidsregio’s (zoals de Tobias in Bergschenhoek). Deze crisis-noodopvanglocaties mogen tijdelijk wat langer open blijven, maar bieden geen structurele oplossing voor de lange termijn. Het is daarom belangrijk om voor een langere termijn voldoende opvangcapaciteit te creëren.

Vergaderingen over vluchtelingenopvang bekijken

Beeldvormende avond 1 februari: Toelichting Spreidingswet
Beeldvormende avond 11 april: Uitleg over opgave vluchtelingenopvang (opvang asielzoekers)
Commissievergadering 11 mei: De commissie sprak over vier alternatieve locatie
Commissievergadering 8 juni: De commissie sprak over de randvoorwaarden
Raadsvergadering 29 juni: De gemeenteraad neemt een definitief besluit over de vluchtelingenopvang