Nieuwjaarstoespraak burgemeester

Dit nieuwsbericht is verlopen.
8 januari 2019, 10.20 uur

Maandag 7 januari heeft burgemeester Pieter van de Stadt tijdens de nieuwjaarsreceptie een toespraak gehouden. U kunt de nieuwjaarstoespraak hieronder lezen.

Dames en heren, jongens en meisjes,

Van harte welkom en de allerbeste wensen voor het nieuwe jaar!

Het is geweldig om te zien dat u ook dit jaar weer in groten getale naar ons gemeentehuis bent gekomen om samen het nieuwe jaar in te luiden. Ik ben blij dat met u te mogen doen.

Een speciaal woord van welkom voor alle vrijwilligers. Want ook dit jaar worden zij tijdens deze nieuwjaarsreceptie weer in het zonnetje gezet. Ook dit jaar reiken wij weer de vrijwilligersprijzen uit. Die aandacht is terecht, want jullie vrijwilligers zijn een onmisbare schakel in onze samenleving. Dankzij jullie kan er worden gesport, is er muziekles, is er zorg voor ouderen, worden branden geblust, bestaan er verenigingen en draait de samenleving. Daar zorgen jullie voor. Zonder al die vrijwilligers in de sport, op scholen, de cultuur, de zorg, de politiek, enzovoort zou het leven in onze gemeente echt heel veel kwaliteit missen. Voor al die inzet en betrokkenheid dank ik jullie zeer hartelijk.

Dames en heren,

2018 was in een aantal opzichten het jaar van een nieuw begin. Na de gemeenteraadsverkiezingen in maart begon een nieuwe gemeenteraad in Lansingerland. De verschuivingen waren niet groot en ook ik won twee zetels… de gemeenteraad groeide naar 33 leden, symbool van de groei van onze gemeente. Meer raadsleden dus en flink wat nieuwe gezichten.

Ook het college van burgemeester en wethouders kende een nieuwe start met één nieuw gezicht. Kathy Arends kreeg een plekje in het nieuwe college dat ook drie blijvers kende: Simon Fortuyn, Albert Abee en Ankie van Tatenhove bleven wethouder. Raad en college gaan vol overtuiging en met passie aan de slag om samen met de inwoners Lansingerland nog mooier te maken.

In het collegeprogramma Lansingerland doet ´t schetst het college de koers van de komende jaren. Dit college wil in gesprek met u, met inwoners, ondernemers, verenigingen, scholen en bedrijven om samen vorm te geven aan de groei van onze gemeente. En bij die groei past een krachtige positie van Lansingerland in de regio. Daar maakt dit college zich sterk voor door een factor van belang te zijn in samenwerkingsverbanden zoals de Metropoolregio Rotterdam Den Haag. Zo zetten wij samen Lansingerland nog prominenter op de kaart. Lansingerland met beter bereikbare kernen, uitstekende sportvoorzieningen, een cultuurhuis in iedere kern, een prachtige openbare ruimte, mooie woningen, werk voor iedereen, innovatieve glastuinbouw, oog voor duurzaamheid en veiligheid en aandacht voor elkaar. Dat is ons Lansingerland.

Samenleven doen wij wat mij betreft vooral door naar elkaar te luisteren, begrip te tonen en elkaar de ruimte te geven. Door met elkaar in gesprek te gaan en de verbinding te zoeken. De samenleving is veel minder vluchtig dan Twitter en andere sociale media ons willen doen geloven. Als eerste overheid zit de gemeente het dichtst op uw dagelijks leven. Wij onderkennen het belang en de waarde van dat gesprek om zo goed mogelijk invulling te geven aan wat onze inwoners nodig hebben en wensen. Die noden en wensen zijn gevarieerd en persoonlijk. Ze gaan over de zorg die inwoners nodig hebben om te kunnen blijven wonen in een veilige omgeving. Over de zorgen van mensen over huishoudboekje. Maar ook over de inrichting van de buurt; over de speeltoestellen in de speeltuin en over het groen in de wijk. Daarom gaan wij in gesprek. En laten wij dat met z’n allen doen. Uiteraard met respect voor elkaars mening en in het besef dat mensen met een hoge morele standaard, intelligentie en kennis, toch afzonderlijk tot een verschillend oordeel kunnen komen.

Wij leven in een van de meest welvarende landen van de wereld. Laten wij daar trots op zijn. En ons tegelijkertijd realiseren dat een overgrote meerderheid in de wereld het met veel minder moet doen. Met die gedachte is samenleven hier in dit land en deze gemeente voor de meeste mensen een voorrecht. In die samenleving past respect voor de gewoonte van anderen en voor elkaars mening. Wij nemen elkaar niet de maat. Dat past ons niet. Niet in ons dagelijks leven en niet in de politiek. Draag je eigen ideeën uit, luister naar elkaar en veroordeel de mening van anderen niet. Zo bouwen wij samen aan een duurzame samenleving waarin we elkaar zien en verstaan. Begrip tonen voor de mening of wens van een ander is beter voor een krachtige samenleving dan de eigen mening en wensen aan anderen opleggen.

Dames en heren,

Lansingerland maken wij samen: U en ik. Wij moeten het samen doen en dat lukt alleen als wij dat ook echt samen doen. Help elkaar waar dat kan en zoek samen naar oplossingen. Neem daarbij ook uw eigen verantwoordelijkheid. Probeer dingen die in uw eigen leefomgeving spelen eerst samen met de buurt op te lossen. Kijk daarvoor niet te snel naar de overheid.

Natuurlijk zijn wij er als dat niet lukt en als u hulp nodig hebt. Wij zijn een dienstverlenende overheid en proberen er voor u te zijn. ‘Kan ik iets voor u doen?’ is onze standaard.

Dienstverlening staat hoog in ons vaandel, hier in het gemeentehuis. Het is onze ambitie om van dit gemeentehuis een Huis van de Samenleving te maken. Een plek waar meer gebeurt dan een paspoort of vergunning afgeven, een gemeenteraadsvergadering of een trouwerij. Een plek waar mensen elkaar ontmoeten, inspireren en stimuleren.

Wij proberen aan onze inwoners zoveel mogelijk maatwerk te leveren. Wij rekenen daarbij natuurlijk wel op uw begrip als dat om wat voor een reden dan ook niet lukt. Nee, is ook een antwoord. Hoe vervelend dat soms ook kan zijn. Voor u en voor ons. Als gemeente hebben wij natuurlijk oog voor de persoonlijke wensen van onze inwoners. Wij hebben echter ook te maken met de Nederlandse wet en belangen van anderen in het algemeen. Als overheid moeten we ook het compromis vinden tussen de vele inwoners die heel graag het nieuwe jaar vieren met vuurwerk en diegenen die dat als grote overlast beschouwen.

Dames en heren,

Er moet mij nog een ding van het hart. Wij stappen het nieuwe jaar in na een wat onrustige oudejaarsnacht. Dankzij een uitstekende samenwerking tussen politie, brandweer, hulpdiensten, gemeente en beveiligers bleven grote incidenten uit in de nacht van Oud op Nieuw. Ik heb met eigen ogen gezien met welke overgave politie, brandweer en gemeenteambtenaren hun werk die nacht hebben gedaan. Daarvoor heb ik grote bewondering.

Die bewondering heb ik uiteraard niet voor die groepen jongeren die in onze gemeente flinke vernielingen hebben aangericht. Bushokjes, prullenbakken, winkelkarrenopslag, winkelruiten en terrasmeubilair moesten eraan geloven. De schade is aanzienlijk. Niet alleen voor de gemeente, maar ook voor ondernemers in het centrum van Berkel. Voor mij is dit gedrag van deze jongeren een punt van grote zorg. Je blijft namelijk van andermans spullen af.

De vraag werd na oudjaar gesteld of er wel voldoende politie op de been is. Mijn antwoord daarop kent twee kanten: Ja, als er echt wat gebeurt dan kunt u altijd rekenen op ingrijpen van de politie. Maar als het gaat om zichtbare, preventieve aanwezigheid, dan zou ik heel graag meer blauw op straat willen zien. Ook tijdens oudjaar. Ik geloof in die zichtbare, toegankelijke, aanspreekbare politie op straat. Ik ben dan ook heel blij dat we er drie wijkagenten bij krijgen in ons basisteam. En ook dat de gemeenteraad heeft besloten tot drie extra boa’s. Dat is een mooi resultaat.

Maar ik wil ook met oudjaar meer zichtbare aanwezigheid op straat. De afgelopen jaren hebben wij particuliere beveiligers ingehuurd voor oudjaar en over hun inzet en effect ben ik heel tevreden. Ik ben van plan die inzet komend jaar te verdubbelen om zo te proberen de schade aan eigendommen van ondernemers, particulieren en de gemeente verder te beperken.

Dames en heren,

Ook in 2019 hebben wij elkaar nodig. Wij hebben een prachtige gemeente waarin je heel goed kunt wonen,werken, sporten, leren en leven. Samen kunnen wij Lansingerland nog mooier maken. Iedereen kan een bijdrage leveren en iedereen is van waarde. Ook u hebt een verantwoordelijkheid voor de samenleving. Kijk eens wat u kunt doen als de school van uw kinderen of de sportclub een beroep op u doet. Maak eens tijd voor een ander, dan zorgen wij voor elkaar.

Ik hef graag met u het glas op een gezond en vrolijk 2019.

Gelukkig Nieuwjaar!