Nieuwe wethouders gemeente Lansingerland beëdigd

Dit nieuwsbericht is verlopen.
2 juni 2022, 23.22 uur

De vier wethouders van gemeente Lansingerland zijn officieel beëdigd. WIJ Lansingerland, Leefbaar 3B, D66 en ChristenUnie gaan het college vormen. Twee wethouders zijn al een bekend gezicht namens het college van burgemeester en wethouders (B&W). De twee andere bestuurders zijn nieuw en waren voorheen raadslid namens hun partij. 

Het college van B&W wordt gevormd door:

NaamPortefeuilles
Pieter van de Stadt (Burgemeester)Openbare orde en veiligheid, Ondermijning, Integriteit/discriminatie, Regionale samenwerking, Bestuurlijke samenwerking
Leon Hoek (WIJ Lansingerland)Bedrijfsvoering, Leefbaarheid, Jeugdhulp & Onderwijs, Economie (Horti Science, MKB, bedrijventerreinen)
Simon Fortuyn (Leefbaar 3B)Financiën, Vastgoed (maatschappelijk), Grondzaken, Projecten, Mobiliteit
Michiel Muis (D66)Duurzaamheid, Kwaliteit leefomgeving, Burgerparticipatie, Wonen, Vergunning en Handhaving
Titia Cnossen (ChristenUnie)Omgevingswet, Samenlevingsvisie, Dienstverlening, RO, Wmo, Volksgezondheid, Cultuur

Foto v.l.n.r.: Simon Fortuyn, Leon Hoek, Pieter van de Stadt, Titia Cnossen, Mickel Beckers (gemeentesecretaris) en Michiel Muis.

Samenwerken

Het nieuwe college van B&W kijkt uit naar de samenwerking en zet zich 100% in voor inwoners, ondernemers, instellingen en verenigingen in haar gemeente. Namens het college van B&W: “Dienstverlening aan onze gemeenschap staat met stip op 1. Samen met onze inwoners en ondernemers werken we aan een goed, mooi en veilig Lansingerland. Waar mensen prettig kunnen wonen, werken en verblijven. Ook de komende vier jaar doet het college er alles aan om dit goed vorm te geven.”

Collegeprogramma

Vorige week is het coalitieakkoord ‘Samen Verantwoord Verder’ gepresenteerd. Het college komt later met een collegeprogramma, wat de uitwerking van het coalitieakkoord verwoord.