Nieuwe bewonersvertegenwoordigers in CRO RTHA geïnstalleerd

Dit nieuwsbericht is verlopen.
17 juni 2022, 12.38 uur

In de Commissie Regionaal Overleg (CRO) vergadering van donderdag 16 juni werd afscheid genomen van Thea van de Coevering als bewonersvertegenwoordiger en haar plaatsvervanger Robert van der Ouderaa. Bij deze gelegenheid zijn ook hun opvolgers officieel verwelkomd.

De nieuwe vertegenwoordiger namens Lansingerland in de CRO is Dennis Thoen; zijn plaatsvervanger is Abe van der Schraaf. Beiden hebben gereageerd op een oproep van de gemeente om nieuwe deelnemers. Na gesprekken met de sollicitatiecommissie zijn de twee door het college van burgemeester en wethouders ter benoeming voorgedragen bij de voorzitter van de CRO.

Als aangrenzende gemeente van het vliegveld Rotterdam The Hague Airport (RTHA) participeert het gemeentebestuur van Lansingerland, en de door de gemeente voorgedragen bewonersvertegenwoordigers, in de wettelijk verplichte Commissie Regionaal Overleg (CRO). Ook de luchthaven, vliegmaatschappijen, gemeentebesturen Rotterdam, Schiedam en hun bewonersvertegenwoordigers, luchtverkeersleiding Nederland e.a. nemen deel aan dit driemaandelijkse overleg. In dit overleg kunnen alle luchtvaartzaken rond RTHA worden besproken.

Thea van de Coevering nam sinds de oprichting in 2013 namens de gemeente Lansingerland deel aan de CRO en zwaait af na de maximaal wettelijk toegestane termijnen van twee maal vier jaar. Op deze acht jaar kijkt zij met een goed gevoel terug: “Ik heb heel veel kennis opgedaan over de luchtvaart en die goed kunnen inzetten voor de belangen van de bewoners van Lansingerland, ook voor het nu lopende participatietraject. Dit participatietraject is een al anderhalf jaar rijdende trein. Daarover is afgesproken dat ik daarin blijft functioneren.“ CRO voorzitter Han Weber en wethouder Simon Fortuyn spraken in hun dankwoord hun grote waardering uit voor haar kennis en integere inzet, ondanks dat dat lang niet altijd een dankbare taak was. Ook haar plaatsvervanger in de CRO, Robert van der Ouderaa, nam na acht jaar afscheid.

Nieuwe deelnemers

Dennis Thoen is geboren en getogen in Lansingerland en kent als inwoner van Berkel en Rodenrijs de voor- en nadelen van het vliegveld. Hij geeft aan: “Ik heb gereageerd op de advertentie van de gemeente omdat ik via de CRO een goede inbreng denk te leveren als bewonersvertegenwoordiger. Dat ga ik doen samen met mijn plaatsvervanger Abe van der Schraaf. Die als voormalig vliegenier uitstekend op de hoogte is van de techniek. We kunnen elkaar dus uitstekend aanvullen.