Nieuw schoolplein geopend!

Dit nieuwsbericht is verlopen.
14 oktober 2021, 13.10 uur

Op maandag 11 oktober werd het nieuwe groenblauwe schoolplein van OBS Vuurvogel, CBS Boterdorp en kinderopvang Partou geopend door wethouder Simon Fortuyn. Onder luid gejuich van driehonderd kinderen, alle leerkrachten en iedereen die bij het nieuwe schoolplein betrokken is geweest, werd geen lint doorgeknipt, maar een symbolische tak. Een mooi begin voor oneindig speelplezier. De kinderen kunnen straks heerlijk ravotten op het nieuwe plein!

De meeste schoolpleinen in Lansingerland bestaan voornamelijk uit stenen met nauwelijks groen of mogelijkheden om water op te vangen of te bergen. Het ‘vergroenblauwen’ van schoolpleinen draagt bij aan de doelstelling van de gemeente om Lansingerland in 2050 klimaatproof te krijgen. Een groenblauw schoolplein draagt positief bij aan de gezondheid en ontwikkeling van kinderen. Met het vergroenbauwen van het schoolplein wordt bedoeld: het klimaat adaptief inrichten van het schoolplein, door meer groen en water te realiseren. Daarnaast is een groenblauw schoolplein veel uitdagender voor de kinderen.

Subsidie

In 2020 heeft de gemeente een subsidie van 15.000 euro toegekend om het schoolplein van OBS Vuurvogel, CBS Boterdorp en Kinderopvang Partou te vergroenen. Om zoveel mogelijk moois aan te leggen van deze subsidie heeft Elin Waning-Dedert, de voorzitter van de medezeggenschapsraad van OBS Vuurvogel, contact gelegd met de groenopleiding van het Yuverta College (voorheen Wellant) met de vraag of het ontwerp en de aanleg van het nieuwe schoolplein niet een mooie stageopdracht zou zijn voor de leerlingen. Mbo-opleidingen hebben namelijk grote moeite om voldoende praktijkopdrachten te vinden voor hun leerlingen. Groendocent Jaap Roggeveen was direct enthousiast en heeft zijn leerlingen begeleid bij het ontwerpen van het nieuwe schoolplein. De leerlingen van Yverta hebben hun ontwerpen toen gepitcht aan leerlingen van OBS Vuurvogel en CBS Boterdorp. Van de winnende elementen werd een nieuw ontwerp samengesteld. Omdat het gedroomde ontwerp boven het budget was, hebben de drie ouderraden van de scholen en de kinderopvang ook een bijdrage geleverd.