Lintjesregen in Lansingerland

Dit nieuwsbericht is verlopen.
26 april 2021, 13.15 uur

Burgemeester Pieter van de Stadt reikt op maandag 26 april 2021 aan 10 inwoners van de gemeente Lansingerland namens de Koning een Koninklijke onderscheiding uit. Ook dit jaar is vanwege corona de uitreiking in aangepaste vorm. De burgemeester trekt er op uit, per bakfiets en met lintjes. Hij verrast de decorandi met een persoonlijk bezoek aan de deur.

  1. Mevrouw A. Docter-Boer, Berkel en Rodenrijs, Lid in de Orde van Oranje-Nassau
  2. De heer T.B. Buurman, Bergschenhoek, Lid in de Orde van Oranje-Nassau
  3. De heer C. de With, Bleiswijk, Lid in de Orde van Oranje-Nassau
  4. Mevrouw H. Westerbroek-Bouwers, Bergschenhoek, Lid in de Orde van Oranje-Nassau
  5. Mevrouw J.F. Bos-Meijer, Bergschenhoek, Lid in Orde van Oranje-Nassau
  6. Mevrouw C.M.T. Oudshoorn-Vollebregt, Bleiswijk, Lid in de Orde van Oranje-Nassau
  7. De heer J. Quartel, Bergschenhoek, Lid in de Orde van Oranje-Nassau
  8. De heer T.W. Kruit, Bleiswijk, Lid in de Orde van Oranje-Nassau
  9. De heer L.P. Krijgsman, Bleiswijk, Lid in de Orde van Oranje-Nassau
  10. De heer C. van der Meij, Rijnsburg, Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

Mevrouw A. Docter- Boer

Ruim 41 jaar zet mevrouw Docter zich in voor onze samenleving. Dat heeft zij in de afgelopen jaren getoond door haar diverse rollen als notulist van de kerkenraad en lid van de jeugdraad binnen de Gereformeerde Kerk de Ark in Berkel en Rodenrijs. Ze was actief als wijkouderling en actief lid van de kerkenraad. Daarnaast gaf mevrouw Docter catechese aan de tieners en organiseerde zij de praktische kant van deze huiskamercatechese. De laatste jaren is mevrouw Docter actief als lector in de zondagse eredienst. Daarnaast zet zij zich al 10 jaar in voor de Vrienden van de Hospice.

De heer T.B. Buurman

De heer Buurman is 21 jaar actief geweest voor de volleybalvereniging Valeas. Zo was hij 14 jaar lid van de recreatiecommissie en 7 jaar actief als voorzitter. Daarnaast was hij maar liefst 52 jaar lang bestuurslid bij tennisvereniging LTC Triomf waar hij betrokken was bij diverse commissies. Bij de Historische Vereniging “den Berchsen hoeck” was hij bestuurslid en actief voor het verenigingsblad.

De heer C. de With

De heer De With was 10 jaar leidinggevende bij Jeugdvereniging Het Mosterdzaadje. Onder zijn hoede had hij ongeveer 20 jongeren om hen vormend te begeleiden naar volwassenheid. Hij heeft daarin nooit een avond gemist. Gedurende 16 jaar was de heer De With wijkouderling bij de Hervormde wijkgemeente Het Anker te Bleiswijk.

Mevrouw H. Westerbroek-Bouwers

Mevrouw Westerbroek was jarenlang vrijwilligster bij De Zonnebloem. Deze stichting zorgt voor mensen met een lichamelijke beperking door hen te vergezellen tijdens een dagje uit. Om hen te helpen bij het doen van inkopen voor de feestdagen. Ruim 30 jaar is zij actief voor de Hervormde kerk in het bestuur, maar ook voor alle hand- en spandiensten en zorgde zij ervoor dat activiteiten konden plaatsvinden. Vanuit haar betaalde baan bij verpleeghuis Rustenburg nam zij haar taak serieus en bleef zij die volbrengen als vrijwilligster na haar pensioen.

Mevrouw J.F. Bos-Meijer

Voor de Stichting Minder Valide Jeugd te Rotterdam is mevrouw Bos sinds 1983 een actieve vrijwilligster. Voor de stichting is zij werkzaam als penningmeester, begeleidt en organiseert zij uitjes. Voor deze uitjes organiseert zij ook het gehandicaptenvervoer, zodat deze mensen op een veilige manier een mooie dag krijgen. Daarnaast is zij actief voor de Fonteinkerk in Rotterdam en zet zij zich in voor kinderen en jeugd.

Mevrouw C.M.T. Oudshoorn-Vollebregt

Mevrouw Oudshoorn startte op haar 19e met haar vrijwilligerswerk als Akela van de welpen bij de Padvinderij. Voor de Rooms Katholieke kerk vervult zij al 37 jaar vrijwilligerstaken binnen de parochie. Zij hield zich onder meer bezig met de ledenadministratie. Daarnaast zet mevrouw Oudshoorn zich in voor diverse bridgeclubs, is zij actief als wedstrijdleider en organiseert zij wedstrijden. Zij  zorgt daarbij voor vervanging zodat de spelen altijd door kunnen gaan.

De heer J. Quartel

De heer Quartel zet zich al sinds de jaren ’60 actief in voor de Protestantse kerk De Ark, van jeugdouderling tot kosterstaken. Als lid van het wijkteam onderhoudt hij vele contacten met de gemeenteleden en is hij aanwezig voor alle hand- en spandiensten.

Voor een verzorgingshuis in onze gemeente zet de heer Quartel zich in voor de inwoners om hen naar en van de kerkdienst te begeleiden en onderneemt hij activiteiten met hen.

De heer T.W. Kruit

De heer Kruit zet zich al 30 jaar in voor de Gereformeerde kerk Bleiswijk CJC. Verschillende taken en activiteiten deed hij waaronder het werk van ouderling, catechese begeleider en voorzitter van de kerkenraad. Naast de vele uren en het lange tijdsbestek van zijn werkzaamheden heeft de heer Kruit een pleegkind in huis genomen. De heer Kruit coacht op vrijwillige basis mensen en is voor velen een belangrijk luisterend oor.

De heer L.P. Krijgsman

De heer Krijgsman is als bestuurslid van de Hengelsportvereniging Groot-Rotterdam al ruim 30 jaar een betrokken vrijwilliger. Naast bestuurslid geeft de heer Krijgsman viscursussen en verzorgt hij de visvergunningen. Binnen de vereniging is hij de drijvende kracht achter de competities op alle niveaus. Van junioren tot aan de senioren. De Hengelsportvereniging is mede groot geworden uit een fusie met de Bleiberg, verenigingen uit Bergschenhoek en Bleiswijk. Leo Krijgsman had hierin de schone taak om deze fusie goed te laten verlopen en dat heeft hij met zijn tomeloze energie volbracht. Daarnaast is Leo Krijgsman actief als Diaken en bij de najaarscommissie voor de Hervormde Kerk in Bleiswijk.

De heer C. van der Meij

Jarenlang maakte de heer Van der Meij deel uit van de Vereniging voor het Protestants Christelijk Basisonderwijs die zes scholen in Rijnsburg bestuurt. Eerst als bestuurslid, later als voorzitter. Als 2e preses en later als 1e preses van de kerkraad, droeg hij bij aan de opbouw en vervulde hij een rol in het bestuur van de kerk. Daarnaast zette hij zich in als huiscatecheet en was voorzitter van de taakgroep erediensten. Ruim 10 jaar geleden werd de heer Van der Meij voorzitter van het project TALENTOS dat een Macademia plantage in Mozambique heeft opgezet en daarmee de leefomstandigheden verbetert van de plaatselijke bevolking.

In 2013 richtte de heer Van der Meij de Stichting Herberg Welgelegen op. De stichting biedt dagbesteding aan ouderen met geheugenklachten en (jong)volwassenen voor wie een plek op de reguliere arbeidsmarkt niet vanzelfsprekend is. De heer Van der Meij zette zich als projectleider in voor de renovatie en de herberg opende in 2015. Vanuit de Royal Lemkes Foundation zet de heer Van der Meij zich in voor een groenere, sociale samenleving door duurzame projecten te ondersteunen. Ook is de heer Van der Meij initiator van het sociaal project ‘Het nieuwe Wij’, dat zich richt op de begeleiding van inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt.