Lansingerland heeft de financiering rond van flexwoningen voor opvang van Oekraïners en spoedzoekers

Dit nieuwsbericht is verlopen.
29 september 2022, 09.01 uur

Op 22 september heeft gemeente Lansingerland een financiële toezegging gekregen van het Rijk om te starten met de bouw van langdurige opvang voor 150 ontheemden uit de Oekraïne en 80 lokale spoedzoekers.

Burgemeester Pieter van de Stadt: “Dankzij de financiële toezegging, die het ministerie van Veiligheid & Justitie en de Taskforce Versnelling Tijdelijke Huisvesting van het ministerie van Binnenlandse Zaken (BZK) verstrekt, is de basis gelegd voor de gemeente om met woningcorporatie 3B Wonen verder te werken aan het bouwen van huizen voor Oekraïners en huizen voor enkele specifieke groepen inwoners van Lansingerland die met spoed tijdelijke huisvesting zoeken. Voor die laatste groep, de zogenaamde spoedzoekers, heeft de gemeenteraad die avond unaniem 3 miljoen euro extra beschikbaar gesteld. We kunnen aan de slag en zijn daar ontzettend blij mee!”

Business case

Er is sinds april hard gewerkt aan een business case voor langdurige opvang Oekraïners. Met als samenwerkingspartner de gemeente Vlaardingen, aangevuld met de adviezen van burgemeester Aboutaleb van Rotterdam in zijn rol als voorzitter van de Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond, en het Rijk is Lansingerland gestart met een pilot onder de vlag van de VRR. Burgemeester van de Stadt: “Vanaf het begin stond Lansingerland positief tegenover opvang van Oekraïners. Het gaat om mensen in nood, die door de oorlog huis en haard moesten verlaten. Tijdelijke opvanglocaties en particuliere opvang zijn vaak geen onderkomens waar mensen langere tijd kunnen verblijven. De langdurige opvang gaat naar verwachting een periode van 3 tot 5 jaar duren. We hopen dat de Oekraïners dan weer veilig terug kunnen naar huis. Voor onze inwoners, die met spoed een woning nodig hebben, zijn in eerste instantie 78 studio’s beschikbaar. Na de periode van opvang zijn deze flexwoningen ook voor spoedzoekers beschikbaar. In het eerste kwartaal van 2023 worden naar verwachting de woningen op de locatie Sporthoeklaan in Bergschenhoek geplaatst. Na de afbouw kunnen we de mensen in het 2e kwartaal welkom heten in hun nieuwe, tijdelijke, woningen.”

Flexibel door flexwoningen

Burgemeester van de Stadt: “We hebben vanaf het begin gezegd dat opvang voor Oekraïners niet ten koste mag gaan van de reguliere woningmarkt. Daarin zijn we geslaagd. Door te kiezen voor het flexwoningen-concept bieden we een oplossing met een uniek karakter: opvang van ontheemden uit Oekraïne én tijdelijke huisvesting voor inwoners nu en in de toekomst. Want alle flexwoningen kunnen na de opvangperiode, al dan niet op een andere locatie, ingezet worden voor woningzoekenden. Er blijft immers nog steeds sprake van woningnood, waar we graag een oplossing voor willen vinden. Naast toewijzing aan Oekraïners komt deze woonvorm ook beschikbaar voor spoedzoekers. Dit zijn bijvoorbeeld jongeren, starters of gescheiden ouders die hier voor een periode van 2 jaar een woning kunnen huren. Samen met woningcorporatie 3B Wonen pakken wij daarom dit concept met flexwoningen op. Een mooie samenwerking!”

Vervolgstappen

De gemeente heeft besloten minimaal twee kleinschalige locaties voor langdurige opvang van in totaal 300 Oekraïners te willen realiseren. Naast de ontwikkeling van de eerste locatie aan Sporthoeklaan, gaat Lansingerland verder met de uitwerking van een tweede locatie voor langdurige opvang. We onderzoeken of dezelfde aanpak in samenwerking met 3B Wonen toegepast kan worden en er hier naast opvang van Oekraïners ook flexwoningen voor eigen inwoners met urgente woningnood gerealiseerd kunnen worden. Na de ingebruikname van de eerste locatie aan Sporthoeklaan monitort de gemeente wat de effecten van het sociaal maatschappelijk draagvlak zijn. Op basis daarvan kan de gemeente besluiten over te gaan tot een verdere groei van het aantal locaties voor opvang. Deze woningen komen bovenop op de bestaande ambitie om de komende jaren 11.000 woningen te bouwen in Lansingerland.

Samenwerking met 3B Wonen

Woningcorporatie 3B Wonen gaat de 132 flexwoningen kopen en realiseren en verhuren. Voor deze samenwerking hebben de gemeente en 3B Wonen inmiddels de eerste stappen gezet. Burgemeester van de Stadt: “De bouw van de flexwoningen aan de Sporthoeklaan is een gezamenlijk project. We zijn geen huizenbouwers, dus voor de bouw van de tijdelijke woningen werken we samen met 3BWonen. De woningcorporatie in Lansingerland, die vanaf het begin openstond voor bijzondere project.”

3B Wonen werkt nu aan de selectie van een leverancier van de woningen. De exacte planning voor bouwrijp maken van de grond, start van de bouw en de oplevering van de woningen kunnen gemeente en woningcorporatie nu gezamenlijk verder uitwerken.

Meer informatie

De laatste informatie over de langdurige opvang voor mensen uit Oekraïne vindt u op onze website.