Langdurige opvang voor mensen uit Oekraïne - stand van zaken

Dit nieuwsbericht is verlopen.
12 september 2022, 15.57 uur

Afgelopen maand is de locatie Sporthoeklaan verder uitgewerkt als tijdelijke opvanglocatie voor Oekraïners. Er is verder gewerkt aan de toetsing en haalbaarheid van de locatie. Op de locatie is nu nog de beachvolleybalvereniging gevestigd. De vereniging staat open voor verplaatsing naar de andere zijde van het sportpark. Dit is positief nieuws, waardoor er ruimte ontstaat voor tijdelijke huisvesting. Het soort woningen dat gebouwd kan worden, zijn flexwoningen. Dit zijn woonunits die verplaatsbaar zijn, en daardoor duurzaam in gebruik. De bedoeling is om de huisvesting op Sporthoeklaan voor tien jaar mogelijk te maken. De locatie wordt de eerste jaren voornamelijk ingezet als langdurige opvanglocatie voor Oekraïners, in combinatie met flexwoningen voor spoedzoekers in Lansingerland. Na de opvang periode komen deze woningen ook beschikbaar voor spoedzoekers.

Stedenbouwkundige uitwerking

De stedenbouwkundige uitwerking laat zien dat er meer woningen gerealiseerd kunnen worden, dan eerder gedacht. Dit geeft ruimte aan een langgekoesterde wens van het college en de gemeenteraad: flexwoningen voor woningzoekenden in Lansingerland. De doelgroep spoedzoekers – starters, gescheiden ouder of jongeren – kunnen prima wonen in een flexwoning. Het is tijdelijk en biedt de huurder een snelle tijdelijke oplossing en rust om verder te kijken naar meer passende woonruimte. Het huurcontract heeft een maximum looptijd van twee jaar, wat voor de levensfase van deze doelgroep geen probleem vormt. De nieuwe tekening maakt duidelijk dat er in totaal circa 130 woningen mogelijk zijn op de locatie. Er komt daarmee ruimte om, naast 150 Oekraïners, ongeveer 80 woningzoekende in Lansingerland woonruimte te bieden. Het functioneren van de locatie met opvang gaat gemonitord en tussentijds geëvalueerd worden.

Financiering en planning

Inmiddels is bekend dat het Rijk geen garantstelling meer verleent in de vorm zoals eerder aan de pilot in gemeente Vlaardingen wel is toegekend. Daar worden voor korte periode woonunits gehuurd. Het Rijk wil zich ook richten op de realisatie van flexwoningen. Hiervoor is landelijk een subsidieregeling opengesteld om een versnelling in tijdelijke woningbouw te creëren. Het plan voor Sporthoeklaan wordt binnenkort formeel bij het Rijk ingediend. Na bevestiging vanuit het Rijk over de financiën, kan gestart worden met de benodigde procedures, het bouwrijp maken van de grond, aanleg van nutsvoorzieningen en bouw van de woningen in de fabriek. Als alles meezit, dan worden de woningen in het eerste kwartaal van 2023 geplaatst. Daarna kunnen de woningen geschikt gemaakt worden voor huisvesting van Oekraïners en spoedzoekers. Naar verwachting wonen de eerste mensen er in het tweede kwartaal van 2023.

Samenwerking met 3B Wonen

Flexwoningen zijn sociale huur woningen en om deze te plaatsen, is samenwerking met een wooncorporatie noodzakelijk. 3B Wonen is de beoogde samenwerkingspartner voor de gemeente. De gemeente is nu in overleg met 3B Wonen over de uitwerking van deze plannen en zij dragen hier graag aan bij.