Kokmeeuwen getroffen door vogelgriep

Dit nieuwsbericht is verlopen.
3 mei 2023, 10.02 uur

Vogelgriep laaide normaal gesproken twee keer per jaar op, tijdens de vogeltrek. Sinds 2020 is de ziekte echter het hele jaar aanwezig waardoor al miljoenen vogels zijn overleden. Naast kippen, kalkoenen en eenden die gehouden worden, treft het ook de vogels in het wild. Vooral zwanen, meeuwen en eenden worden hard getroffen. Experts zien golven van uitbraken voorbij komen. Op dit moment worden vooral kokmeeuwen geraakt door deze ziekte.

Hoe is een ziek dier te herkennen?

Een vogel met vogelgriep sterft meestal tussen de 2 en 48 uur na besmetting. Typische klachten zijn: een blauwe waas voor de ogen, schudden met kop, omvallen en niet meer kunnen vliegen. Een ‘dronken’ gedrag is vaak waar te nemen maar veel vaker valt het op als er meerdere vogels bij elkaar dood liggen in het land of op het water. Vogels besmetten elkaar via vocht (ontlasting) maar ze kunnen ook andere dieren besmetten na hun dood. Roofvogels zoals een valk, buizerd of een havik maar ook zoogdieren als een bunzing en vos raken besmet door het eten van dode vogels. Tijdens het broedseizoen zitten de vogels wat meer bij elkaar. Hierdoor gaat de besmetting snel en zien we vaker grotere groepen zieke en dode dieren.

Melden ziek of dood dier

Waar u een dood dier kunt melden hangt af van de locatie waar het dier ligt en om hoeveel dieren het gaat. Op de website van de Dutch Wildlife Health Centre staat waar een melding gedaan kan worden.

U kunt een dood dier gevonden op uw eigen terrein (tuin of balkon) of op een lokale weg of water laten ophalen door de dierenambulance. Wij hebben als gemeente een contract met Dierenambulance Zuid-Holland-Zuid. Zij zijn te bereiken op telefoonnummer 088-343 7112. Uw melding kunt u ook doen via de Buiten Op Orde app van de gemeente.

Belangrijk is dat u het dier niet zelf oppakt, aanraakt of te dicht in de buurt komt. U kunt namelijk hierdoor besmet vocht op de kleding of schoenen krijgen, waardoor de ziekte verder wordt verspreid.

Gevaar voor mens en dier

Op dit moment kan een persoon alleen besmet raken door intensief contact met zieke dieren. Hierbij krijgt men vooral wat griepachtige klachten. De verwachting van specialisten is echter wel dat de ziekte op een gegeven moment van dier op mens overgedragen kan worden en zelfs van mens op mens. Om dit te voorkomen zijn goede hygiënische maatregelen belangrijk. Dierenambulances hebben hier speciale beschermingsmaterialen voor. Een hond of kat kan gevoelig zijn voor het virus wanneer deze in aanraking komt met een besmet dood dier, bijvoorbeeld door deze mee te nemen of op te eten. Het is daarom belangrijk om uw hond aan te lijnen in een waterrijk gebied waar mogelijk dode vogels liggen. Een hond of kat die (mogelijk) besmet is geraakt kan koorts krijgen, benauwd zijn, hijgen en sloom worden. Neem vooral bij twijfel direct contact op met uw dierenarts.

Meer informatie

Bekijk voor meer informatie over de vogelgriep de website van de NVWA.